Online prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů

Centrum důvěry a transparentnosti

Společnost Cisco se zavázala poskytovat vysokou úroveň ochrany našim zákazníkům, produktům a společnostem a datům nám svěřeným. Věříme v budování a udržování důvěry, řízení rizik a etické a zodpovědné chování. 

Společnost Cisco Systems, Inc., a její dceřiné společnosti (souhrnně „Cisco“) usilují o ochranu vašich osobních údajů a zajištění vaší spokojenosti při používání našich webů, produktů a služeb („řešení“).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky a řešení společnosti Cisco, které odkazují na toto prohlášení o ochraně osobních údajů, a popisuje způsob našeho nakládání s osobními údaji a také vaše možnosti týkající se shromažďování, používání, aktualizace a oprav vašich osobních údajů a přístupu k nim. Další informace o našich postupech týkajících se osobních údajů v souvislosti s řešeními společnosti Cisco mohou být uvedeny v přehledech a mapách ochrany osobních údajů specifických pro konkrétní řešení, v popisech nabídek nebo v jiných oznámeních poskytnutých před shromažďováním údajů nebo v době jejich shromažďování. Některé webové stránky a řešení společnosti Cisco mohou obsahovat vlastní dokumentaci o ochraně osobních údajů, která popisuje, jak nakládáme s osobními údaji konkrétně na daných webových stránkách či v rámci daných řešení. Pokud se konkrétní oznámení pro webovou stránku nebo řešení liší od tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, má přednost konkrétní oznámení. V případě rozdílů v přeložených neanglických verzích tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů má přednost jeho verze v americké angličtině.

Co jsou osobní údaje?

„Osobní údaje“ představují libovolné informace, které lze rozumně použít k identifikaci osoby nebo jinak umožňují identifikaci osoby, a mohou zahrnovat jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, přihlašovací údaje (například číslo účtu, heslo), informace o účtu na sociálních médiích nebo číslo platební karty.

Typy osobních údajů, které můžeme zpracovávat, závisí na obchodním kontextu a účelu, pro který byly shromážděny. To může zahrnovat:

 • Kontaktní údaje, údaje o předplatném, údaje o účtu/registraci a online identifikátory
 • Přihlašovací údaje v případech, kdy vyžadujeme vytvoření účtu
 • Obsah komunikace (například audio, video, text), sociální média a diskusní fóra nebo jiné údaje o komunikaci při vaší interakci se společností Cisco
 • Finanční informace (například údaje o bankovním účtu nebo platební kartě)
 • Podrobnosti o obchodních a jiných zájmech a názorech jednotlivce (například informace uložené v databázi řízení vztahů se zákazníky)
 • Informace o uživateli a využívání našich webových stránek a řešení, včetně informací o systému, jako jsou identifikátory zařízení, a telemetrie (například IP nebo MAC adresa), pokud jsou tyto údaje spojeny nebo vázány na zařízení konkrétní osoby

Pokud spojíme další data s vašimi osobními údaji, budeme daná spojená data považovat za osobní údaje.

Shromažďování a využívání vašich osobních údajů

Když používáte naše webové stránky či řešení nebo komunikujete s naší společností, můžeme o vás shromažďovat údaje, včetně vašich osobních údajů. Rovněž získáváme osobní údaje z důvěryhodných externích zdrojů a zapojujeme do shromažďování osobních údajů třetí strany, které shromažďují osobní údaje naším jménem, a to v souladu s platnými zákony.

Vaše osobní údaje můžeme využívat pro účely provozování našeho podnikání a zajištění jeho zabezpečení; poskytování, vylepšování a přizpůsobení našich webových stránek a řešení; odesílání oznámení, marketingových a dalších sdělení; a pro další legitimní účely přípustné dle platných zákonů.

Osobní údaje shromažďujeme z řady obchodních důvodů, například:

 • Řízení a administrace vztahů se zákazníky
 • Zpracování objednávek, včetně fakturace a plateb
 • Vymáhání pohledávek a vracení a výměna produktů
 • Vytváření a správa uživatelských účtů
 • Nastavování webových stránek a řešení a umožňování používání určitých funkcí
 • Analýza, personalizace, zvyšování přesnosti a zlepšování uživatelské zkušenosti, komunikace a interakce
 • Zasílání sdělení, včetně těch zasílaných pro marketingové účely a zjištění spokojenosti zákazníků, buď přímo společností Cisco, nebo našimi partnery
 • Správa komunikačních preferencí. Předvolby komunikace můžete kdykoliv upravit. Viz část Vaše volby a výběr preferencí komunikace níže
 • Plnění smlouvy, dodávka řešení a služby zákazníkům
 • Správa žádostí o zaměstnání
 • Správa online vzdělávání, testování a certifikace
 • Usnadnění konferencí, webinářů a dalších akcí
 • Ochrana společnosti Cisco, našich uživatelů, webových stránek a řešení a dalších osob

Pokud se rozhodnete poskytnout společnosti Cisco osobní údaje třetí strany (například jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo), prohlašujete, že k tomu máte oprávnění dané třetí strany. Příklady zahrnují přeposlání referenčních nebo marketingových materiálů příteli nebo odeslání pracovních doporučení. Třetí strany mohou zrušit odběr jakékoli budoucí komunikace pomocí odkazu poskytnutého v první zprávě nebo odesláním žádosti o ochranu osobních údajů.

V některých případech může společnost Cisco a třetí strany, se kterými spolupracuje, automaticky shromažďovat data pomocí souborů cookie, webových protokolů, webových signálů a dalších podobných aplikací. Další informace naleznete níže v části Používání souborů cookie a podobných technologií.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Při udržování přesnosti a aktuálnosti vašich osobních údajů potřebujeme vaši pomoc. Poskytujeme možnosti přístupu, oprav, omezení nebo odstranění vašich osobních údajů:

 • Své osobní údaje a předvolby na stránkách Cisco.com můžete zobrazit či upravit online pomocí nástroje Cisco Profile Management Tool.
 • Pokud společnost Cisco jedná jako „správce údajů“, můžete využít svá práva přístupu a požádat o opravy, omezení nebo výmaz v rámci platných zákonů na ochranu dat přímo u společnosti Cisco, jak je popsáno v konkrétní dokumentaci k webovým stránkám nebo řešení, nebo zasláním žádosti prostřednictvím formuláře žádosti o ochranu osobních údajů.
 • Pokud společnost Cisco jedná jako „zpracovatel údajů“, můžete využít svá práva přístupu a požádat o opravy, omezení nebo výmaz a společnost Cisco vás nasměruje na správce údajů podle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů.
 • Pokud potřebujete další pomoc s přístupem k osobním údajům nebo opravou, omezením či výmazem osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat přímo. Na vaši žádost odpovíme do 30 dní nebo tak, jak to vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů. Pokud vaší žádosti nebudeme moci vyhovět nebo budeme potřebovat více času, poskytneme vám vysvětlení.

Vaše volby a výběr preferencí komunikace

Umožňujeme vám dostávat různé informace týkající se našeho podnikání, programů, webových stránek a řešení. Předvolby komunikace můžete spravovat kdykoli pomocí následujících metod:

 • Dodržováním pokynů přiložených v každém propagačním e-mailu od naší společnosti k odhlášení odběru těchto e-mailů
 • Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nebo prostřednictvím pošty na adrese: Cisco Systems, Inc., Privacy Office, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Nezapomeňte uvést své jméno, e-mailovou adresu, obdržené sdělení, způsob doručení (například poštou, e-mailem, telefonicky, SMS) a jakékoli další informace o materiálech, který si již nepřejete dostávat.
 • V případě služby krátkých zpráv (dále jen „SMS“), odpovězte textem „STOP“, „END“ nebo „QUIT“ na SMS zprávu, kterou jste obdrželi

Tyto volby se nevztahují na oznámení o službách nebo jiná povinná sdělení, která se považují za součást některých programů, webových stránek a řešení a která můžete pravidelně přijímat, a to pokud tyto programy, webové stránky či řešení nezrušíte nebo nepřestanete používat v souladu s jejich smluvními podmínkami. Vaše osobní údaje můžeme s vaším svolením sdílet s třetími stranami (například obchodními partnery nebo dodavateli společnosti Cisco), aby vás mohly informovat o webových stránkách, programech, produktech nebo službách, které vás mohou zajímat. Chcete-li vyjádřit výslovný nesouhlas s tímto sdílením údajů společností Cisco se třetími stranami pro jejich marketingové účely, odešlete požadavek na ochranu osobních údajů.

Používáním našich webových stránek či řešení nebo jiným poskytováním osobních údajů naší společnosti souhlasíte, že s vámi můžeme komunikovat ohledně problémů zabezpečení, soukromí a správy týkajících se vašeho používání. Pokud se například dozvíme o průlomu systému zabezpečení, můžeme se vás pokusit upozornit zveřejněním oznámení na našich webových stránkách, zasláním e-mailu nebo jinou formou kontaktování.

Zpřístupnění vašich osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovávány třetími stranami pro účely provozování našeho podnikání; doručování, analyzování, vylepšování, zabezpečení a přizpůsobení našich webových stránek a řešení; odesílání marketingových a dalších sdělení souvisejících s naším podnikáním; a pro další legitimní účely přípustné dle platných zákonů nebo jinak s vaším svolením.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny následujícími způsoby:

 • V rámci společnosti Cisco a kterékoli z našich celosvětových dceřiných společností pro účely zpracování údajů, jako je marketing, obchodní operace, dodržování předpisů, zabezpečení, funkčnost webových stránek nebo řešení nebo ukládání.
 • S obchodními partnery, poskytovateli služeb, autorizovanými externími agenty nebo smluvními dodavateli za účelem poskytování požadovaných webových stránek, řešení, služeb nebo transakcí. Příklady zahrnují zpracování objednávek a transakcí platebních karet, hostování webových stránek, zajištění registrací k seminářům, pomoc s prodejními aktivitami nebo předprodejní/poprodejní podporou a poskytování podpory zákazníkům.
 • S obchodními partnery nebo dodavateli společnosti Cisco, aby vás mohli informovat o produktech nebo službách. Chcete-li vyjádřit výslovný nesouhlas s tímto sdílením údajů společností Cisco se třetími stranami pro jejich marketingové účely, odešlete požadavek na ochranu osobních údajů.
 • V souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo akvizicí celého našeho podnikání nebo jeho části jinou společností či přes jinou společnost nebo během takového vyjednávání.
 • V reakci na žádost kompetentního úřadu nebo třetí osoby o informace, pokud jsme přesvědčeni, že je zveřejnění v souladu s platnými zákony, předpisy nebo právním procesem nebo je jimi vyžadováno.
 • S donucovacími orgány, vládními úřady nebo dalšími třetími stranami dle potřeby za účelem vyhovění právnímu postupu nebo splnění národních bezpečnostních požadavků; k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Cisco, našich obchodních partnerů, vás nebo dalších osob; nebo v jiném případě vyžadovaném platnými zákony.
 • V agregované formě, anonymizované formě a/nebo s odebranými identifikačními údaji, kdy nelze údaje rozumně použít k vaší identifikaci.
 • Pokud vás v jiném případě upozorníme a vy nám udělíte souhlas se sdílením.

Zabezpečení osobních údajů

Přijímáme přiměřená a vhodná opatření k ochraně nám svěřených osobních údajů, nakládáme s nimi bezpečně v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Společnost Cisco uplatňuje fyzická, technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila vaše osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou a neoprávněným zveřejněním či přístupem. Také smluvně vyžadujeme, aby naši dodavatelé chránili tyto informace před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.

Uchovávání a likvidace osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat dle potřeby k plnění účelů, pro které byly shromážděny. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a využívat dle potřeby k plnění našich obchodních a právních závazků, řešení sporů, ochraně našeho majetku a vynucování našich práv a smluv.

Osobní údaje v identifikovatelné podobě nebudeme uchovávat, pokud bylo dosaženo účelů, pro které byly osobní údaje shromážděny, a pokud neexistuje žádná právní nebo obchodní potřeba tyto osobní údaje uchovávat. Poté budou údaje buď zničeny, vymazány, anonymizovány, a/nebo odstraněny z našich systémů.

Používání souborů cookie a podobných technologií

Společnost Cisco využívá nástroje pro automatické shromažďování dat, například soubory cookie, vložené webové odkazy, pixely, značky a webové signály. Tyto nástroje shromažďují určité standardní informace, které nám váš prohlížeč zasílá (například adresa internetového protokolu [IP], adresa MAC, chování po kliknutí a telemetrie).

Tyto nástroje usnadňují, zefektivňují a přizpůsobují vaši návštěvu našich webových stránek a řešení. Tyto informace také používáme k zlepšování našich webových stránek a řešení, k poskytování lepších služeb a hodnoty, k lepšímu pochopení vašeho potenciálního zájmu o naše webové stránky a řešení a k tomu, abychom vám poskytli relevantnější reklamu a další obsah.

Spolupracujeme se třetími strany na zobrazování reklam na našich webových stránkách a na správě našich reklam na jiných stránkách. Naši externí partneři mohou používat soubory cookie či podobné technologie s cílem zobrazovat reklamy založené na vašich aktivitách při prohlížení internetu a vašich zájmech. Pokud je tento typ reklamy třetích stran zakázán, budou se nadále zobrazovat obecné nepersonalizované reklamy.

Pro další informace, nebo pokud se chcete odhlásit z reklamy založené na zájmech, vizte část Jak společnost Cisco používá nástroje pro automatické shromažďování dat.

Chcete-li aktualizovat své předvolby souborů cookie, klikněte na odkaz „Soubory cookie“ v dolní části kterékoli stránky tohoto webu. Kromě toho můžete k řízení souborů cookie a podobných technologií použít další nástroje. Můžete mít například v internetovém prohlížeči ovládací prvky, které omezují způsob, jímž mohou vámi navštívené webové stránky používat soubory cookie.

Automatizované rozhodování

Zpracováváme osobní údaje pomocí automatizovaných i manuálních metod zpracování. Automatizované metody se často používají jako pomocné metody pro manuální metody v souladu s platnými zákony. Pokud mohou být takovým automatizovaným rozhodováním dotčena práva a oprávněné zájmy fyzické osoby, poskytneme dotčené osobě možnost dotázat se na rozhodnutí nebo požádat o jeho manuální přezkoumání. Toto manuální přezkoumání mohou provádět zaměstnanci společnosti Cisco nebo důvěryhodní externí obchodní partneři, kteří pracují jménem společnosti Cisco.

Odkazované webové stránky

Můžeme poskytovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran, které jsou mimo kontrolu společnosti Cisco a které se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušné třetí strany, nikoli tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám projít si prohlášení o ochraně osobních údajů uvedená na webových stránkách, které navštěvujete, a v aplikacích, které používáte.

Fóra a chatovací místnosti

Zapojíte-li se do diskusního fóra, místní komunity nebo konverzační místnosti na webových stránkách Cisco, vezměte na vědomí, že zde zadané informace (například váš veřejný profil a komentáře) budou široce dostupné dalším osobám a mohou být využity ke kontaktu s vámi, odesílání nevyžádaných zpráv nebo pro účely, nad kterými společnost Cisco ani vy nemáte kontrolu. Také vezměte na vědomí, že se na jednotlivá fóra a konverzační místnosti mohou vztahovat další pravidla a podmínky. Společnost Cisco není zodpovědná za osobní údaje ani jiné informace, které se rozhodnete uvést na těchto fórech. Chcete-li požádat o odstranění osobních údajů z našeho blogu či komunitního fóra, odešlete požadavek na ochranu osobních údajů. V některých případech se nám nemusí podařit odebrat všechny osobní údaje a komentáře. V takových případech vám poskytneme odpověď a vysvětlení.

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Cisco doporučuje rodičům a opatrovníkům, aby převzali aktivní roli v online aktivitách svých dětí. Společnost Cisco neshromažďuje vědomě osobní údaje od dětí bez příslušného souhlasu rodičů nebo opatrovníků. Pokud jste přesvědčeni, že jsme mohli bez řádného souhlasu shromáždit osobní údaje od osoby, která není zletilá ve vaší zemi, informujte nás o tom způsoby popsanými v části Dotazy, komentáře a jak nás kontaktovat a my přijmeme náležitá opatření k okamžitému vyšetření a vyřešení této situace.

Mezinárodní předávání, zpracování a ukládání osobních údajů

Jelikož je společnost Cisco globální společnost, můžeme vaše osobní údaje předávat společnosti Cisco v USA, libovolné dceřiné společnosti spadající pod společnost Cisco na celém světě nebo třetím stranám a obchodním partnerům, kteří se nacházejí v různých jurisdikcích po celém světě, jak je popsáno výše. Stejně tak je možné, že k osobním údajům bude využíván přístup ze zemí, kde společnost Cisco nebo její dceřiné společnosti působí. Společnost Cisco bude vaše osobní údaje předávat v souladu se schválenými mechanismy předávání a platnými místními právními požadavky.

Používáním našich webových stránek a řešení nebo poskytováním osobních údajů naší společnosti berete na vědomí a souhlasíte, je-li to přípustné dle platných zákonů, s přenosem, zpracováním a ukládáním takových informací mimo vaši zemi pobytu, kde se mohou standardy ochrany dat lišit.

Společnost Cisco chrání a umožňuje globální předávání osobních údajů několika způsoby:

 • Certifikace společenství APEC k ochraně osobních údajů

 • Globální program ochrany osobních údajů společnosti Cisco, popsaný v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, je v souladu se systémem pravidel přeshraniční ochrany osobních údajů (CBPR) Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) a s pravidly Uznávání soukromí zpracovatelům (PRP). Systém CBPR společenství APEC a pravidla PRP poskytují organizacím rámec pro zajištění ochrany osobních údajů předávaných mezi ekonomikami, které jsou členy společenství APEC. Další informace o rámci ochrany osobních údajů společenství APEC, systému CBPR a pravidlech PRP naleznete na webových stránkách systému CBPR. Naše certifikace platí pro obchodní procesy v rámci našich globálních operací, které zpracovávají a předávají osobní údaje do/z našich poboček po celém světě. Chcete-li si prohlédnout naše certifikáty, podívejte se do adresáře systému APEC CBPRadresáře APEC PRP.

  Chcete-li získat další informace o rozsahu naší účasti nebo odeslat dotaz týkající se ochrany osobních údajů prostřednictvím organizace BBB National Programs, našeho odpovědného zástupce, klikněte na oficiální pečeť níže:


  Cisco Systems Inc. confirmation seal
   
  Cisco Systems Inc. confirmation seal
 • Závazná podniková pravidla v EU – správce

 • Globální program a zásady ochrany osobních údajů společnosti Cisco byly schváleny holandskými, polskými, španělskými a dalšími příslušnými evropskými úřady na ochranu osobních údajů jako poskytující další záruky ochrany osobních údajů, základních práv a svobod osob pro předávání osobních údajů chráněných evropskými zákony. Závazná podniková pravidla společnosti Cisco – správce (BCR-C) uvádějí, že mezinárodní předávání prováděné po celém světě subjekty společnosti Cisco vázanými těmito pravidly jako správcem evropských osobních údajů má zajištěny další vhodné záruky.

  Kopii našich pravidel BCR-C naleznete v našich globálních zásadách ochrany osobních údajů. Další informace o závazných podnikových pravidlech společnosti naleznete na webových stránkách Evropské komise.

 • Rámec pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA, rozšíření rámce pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA ve Spojeném království a rámec pro ochranu osobních údajů mezi Švýcarskem a USA

  Předávání osobních údajů mezi EU, Spojeným královstvím (a Gibraltarem), Švýcarskem a USA

  Pokud předáváme osobní údaje mimo Evropskou unii („EU“), Evropský hospodářský prostor („EHP“), Spojené království („U.K.“) (a Gibraltar) a Švýcarsko do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí o odpovídající ochraně, můžeme se opírat o standardní smluvní doložky, závazná podniková pravidla – správce nebo jiné právní mechanismy předávání s vhodnými ochrannými opatřeními na ochranu osobních údajů. Kromě toho společnost Cisco Systems, Inc. a její dceřiné společnosti se sídlem v USA (dále společně „Cisco-U.S.“) dodržují rámec pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-U.S. DPF), rozšíření k EU-U.S. DPF ve Spojeném království a rámec pro ochranu osobních údajů mezi Švýcarskem a USA (Swiss-U.S. DPF) pro předávání osobních údajů z EU, EHP, Spojeného království (a Gibraltaru) a Švýcarska do USA.

  Rámec pro ochranu osobních údajů

  Společnost Cisco-U.S. potvrdila Ministerstvu obchodu USA, že dodržuje zásady EU-U.S. DPF, pokud jde o zpracování osobních údajů získaných z EU a EHP na základě EU-U.S. DPF a ze Spojeného království (a Gibraltaru) na základě rozšíření EU-U.S. DPF. Společnost Cisco-U.S. rovněž potvrdila Ministerstvu obchodu USA, že dodržuje zásady Swiss-U.S. DPF, pokud jde o zpracování osobních údajů získaných ze Švýcarska na základě Swiss-U.S. DPF. Pokud dojde k rozporu mezi podmínkami v tomto prohlášení o online ochraně osobních údajů a zásadami EU-U.S. DPF rozšířením zásad EU-U.S. DPF ve Spojeném království a/nebo zásadami Swiss-U.S. DPF, platí zásady DPF. Další informace o programu DPF a naši certifikaci naleznete na webových stránkách DPF.

  V souladu se zásadami DPF se společnost Cisco-U.S. zavazuje k následujícím opatřením:

  • Společnost Cisco-U.S. je odpovědná za zpracování osobních údajů, které obdrží v rámci DPF, a následně je může předat třetím stranám, které jednají jejím jménem jako zástupci. Společnost Cisco-U.S. dodržuje zásady DPF při všech dalších předáních osobních údajů z EU, EHP, Spojeného království (a Gibraltaru) a Švýcarska (příklady takových předání naleznete v části Zpřístupnění vašich osobních údajů), včetně ustanovení o odpovědnosti za další předání. V určitých situacích může být společnost Cisco-U.S. nucena zveřejnit osobní údaje v reakci na zákonnou žádost veřejných orgánů, a to včetně splnění národních bezpečnostních požadavků či požadavků donucovacích orgánů. Společnost Cisco-U.S. se dále zavazuje chránit osobní údaje přijaté z členských zemí EU a EHP, Švýcarska a Spojeného království (a Gibraltaru) (příklady osobních údajů, které společnost Cisco zpracovává, když používáte naše webové stránky a řešení a komunikujete s námi, naleznete v části Shromažďování a využívání vašich osobních údajů) v souladu s platnými zásadami DPF a pomoci zajistit, aby osobní údaje shromážděné od fyzických osob byly přístupné v rámci jejich individuálních práv, pokud je společnost Cisco správcem osobních údajů (viz část Vaše práva na ochranu osobních údajů). Společnost Cisco dále uznává právo osob z EU, EHP, Spojeného království (a Gibraltaru) a Švýcarska požádat o přístup ke svým údajům v době, kdy se nacházejí v USA, a o opravu, změnu a doplnění nepřesných nebo neúplných údajů. Tyto osoby mají rovněž právo požadovat výmaz osobních údajů, s nimiž bylo nakládáno v rozporu se zásadami DPF. Dotčené osoby, které mají zájem o přístup ke svým údajům, najdou informace o tom, jak nás kontaktovat, v části Zpřístupnění vašich osobních údajů nebo mohou podat žádost o ochranu osobních údajů online.
  • V souladu se zásadami EU-U.S. DPF, rozšířením zásad EU-U.S. DPF ve Spojeném království a/nebo zásadami Swiss-U.S. DPF se společnost Cisco-U.S. zavazuje řešit stížnosti týkající se vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů předaných do USA podle zásad DPF. Fyzické osoby z EU, EHP, Spojeného království (a Gibraltaru) a Švýcarska, které mají dotazy nebo stížnosti týkající se zásad DPF nebo jakékoli dotazy či obavy týkající se zpracování nebo mezinárodního předávání jejich osobních údajů společností Cisco-U.S., by měly nejprve kontaktovat společnost Cisco-U.S. prostřednictvím online žádosti o ochranu osobních údajů.
  • Společnost Cisco-U.S. se dále zavázala postoupit nevyřešené stížnosti na ochranu osobních údajů podle zásad DPF nezávislému mechanismu řešení sporů třetí stranou se sídlem v USA, DPF Services, který provozuje organizace BBB National Programs. Pokud neobdržíte včasné potvrzení své stížnosti nebo pokud vaše stížnost není uspokojivě vyřízena, navštivte stránky https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers, kde získáte další informace a můžete podat stížnost. Tato služba je poskytována zdarma.
  • Pokud vaši stížnost v DPF nelze vyřešit výše uvedenými způsoby, můžete za určitých podmínek vyvolat závazné rozhodčí řízení pro zbývající nároky, které nebyly vyřešeny jinými nápravnými mechanismy. Viz https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2.
  • Společnost Cisco-U.S. podléhá regulačním donucovacím pravomocem Federální obchodní komory USA (U.S. FTC).

Řešení stížností

Společnost Cisco se zavazuje řešit stížnosti a obavy týkající se ochrany vašich osobních údajů a našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů. Pokud máte obavy nebo stížnosti týkající se ochrany vašich osobních údajů a našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře žádosti o ochranu osobních údajů.

Stížnosti nebo obavy týkající se ochrany vašich osobních údajů a našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů předávaných do USA podle zásad DPF naleznete v části Rámec pro ochranu osobních údajů.

Případně se můžete obrátit na dozorový úřad pro ochranu osobních údajů ve vaší jurisdikci a požádat o pomoc. (Upozorňujeme, že hlavní pobočka společnosti Cisco v EU se nachází v Nizozemsku. Naším hlavním úřadem v EU je proto holandský úřad Autoriteit Persoonsgegevens.)

Aktualizace tohoto prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme občas aktualizovat. Pokud prohlášení o ochraně osobních údajů upravíme, zveřejníme zde upravenou verzi s aktualizovaným datem revize. Pokud provedeme materiální změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, můžeme vás také upozornit jinými prostředky, například zveřejněním oznámení na našich webových stránkách nebo zasláním oznámení. Dalším využíváním našich webových stránek po provedení podobných revizí přijímáte a souhlasíte s revizemi a jejich dodržováním.

Prohlášení společnosti Cisco o online ochraně osobních údajů bylo revidováno a nabylo účinnosti dne 26. září 2023.

Kliknutím sem zobrazíte předchozí verzi prohlášení o ochraně osobních údajů.

Dotazy, komentáře a jak nás kontaktovat

Vážíme si vašeho názoru. Pokud máte dotazy nebo komentáře týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, odešlete požadavek na ochranu osobních údajů nebo zašlete e-mail na adresu:

Ředitel ochrany osobních údajů společnosti
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Ředitel ochrany osobních údajů společnosti
Cisco Systems, Inc. v Americe
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Ředitel ochrany osobních údajů pro Evropu, Blízký východ a Afriku (EMEA)
Cisco Systems International BV
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Nizozemsko

Ředitel ochrany osobních údajů pro Asii a Tichomoří, Japonsko a Čínu (APJC)
Cisco Systems (USA) Pte Ltd
80 Pasir Panjang Road
Level 25, Maple Tree Business City 2,
Singapore 117372

Prohlášení o ochraně osobních údajů

ShrnutíInformace odalších nabídkách společnosti Cisco naleznete v datových listech ochrany osobních údajů v centru důvěryhodnosti společnosti Cisco

Jak nás můžete kontaktovat

Formulář žádosti o osobní údaje

Pošta: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA