Online privacyverklaring van Cisco

The Trust Center

Cisco doet er alles aan om krachtige bescherming te bieden voor onze klanten, onze producten en ons bedrijf. We willen graag vertrouwen opbouwen en behouden, risico’s verminderen en doen wat juist is.

Cisco Systems, Inc. en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk ‘Cisco’) doen er alles aan om uw privacy te beschermen en u een positieve ervaring te bieden op onze websites en tijdens het gebruik van onze producten en services (‘Oplossingen’).

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Cisco-websites en Oplossingen met een koppeling of verwijzing naar deze Privacyverklaring, en beschrijft hoe we omgaan met Persoonsgegevens en de keuzes die u heeft met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de inzage van die gegevens en hoe u uw Persoonsgegevens kunt bijwerken en corrigeren. Aanvullende informatie over onze praktijken ten aanzien van Persoonsgegevens met betrekking tot Oplossingen van Cisco kan zijn opgenomen in de bijbehorende Privacy Data Sheets en Maps (privacygegevensbladen en ‑diagrammen), beschrijvingen van aanbiedingen of andere kennisgevingen die voorafgaand aan of op het moment van gegevensverzameling worden getoond. Bepaalde Cisco-websites en Oplossingen hebben mogelijk eigen privacydocumentatie waarin wordt beschreven hoe we met Persoonsgegevens voor die specifieke websites of Oplossingen omgaan. Voor zover een specifieke kennisgeving voor een website of Oplossing verschilt van deze Privacyverklaring, heeft de specifieke kennisgeving voorrang. Als er een verschil is met een vertaalde, niet-Engelse versie van deze Privacyverklaring, heeft de Amerikaans-Engelse versie voorrang.

Wat zijn Persoonsgegevens?

De term ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar alle gegevens die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om u als persoon te identificeren of identificeerbaar te maken, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, inloggegevens (accountnummer en wachtwoord), accountgegevens van social media of betaalkaartnummer.

De soorten Persoonsgegevens die we kunnen verwerken, zijn afhankelijk van de zakelijke context en de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Dit kan het volgende omvatten:

 • contactgegevens, details over abonnementen, accounts of registraties en andere online identificatoren;
 • inloggegevens wanneer een account moet worden gemaakt;
 • inhoud van communicatie (zoals audio, video, tekst), deelname aan social media en discussieforums, of andere gegevens over uw communicatie met Cisco;
 • financiële informatie (zoals rekeningnummers of creditcardgegevens);
 • details over het bedrijf en andere interesses en meningen van een persoon (bijvoorbeeld waar informatie is opgeslagen in een Customer Relationship Management-database); 
 • informatie over de gebruiker en het gebruik van onze websites en Oplossingen, inclusief systeeminformatie zoals apparaat-id’s en telemetrie (zoals IP- of MAC-adressen) wanneer dergelijke gegevens zijn gekoppeld aan het apparaat van een specifieke persoon.

Als we andere gegevens aan uw Persoonsgegevens koppelen, worden die gekoppelde gegevens beschouwd en verwerkt als Persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens

We kunnen gegevens over u verzamelen, inclusief Persoonsgegevens, wanneer u onze websites en Oplossingen gebruikt en met ons communiceert. We verkrijgen ook Persoonsgegevens afkomstig van vertrouwde externe bronnen en schakelen derden in om Persoonsgegevens namens ons te verzamelen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor onze bedrijfsvoering, het garanderen van de veiligheid van ons bedrijf, het leveren, verbeteren en aanpassen van onze websites en Oplossingen, het verzenden van kennisgevingen, marketing- en andere communicatie en voor andere legitieme doeleinden toegestaan door toepasselijk recht.

Wij verzamelen Persoonsgegevens om diverse zakelijke redenen, zoals:

 • Customer Relationship Management en bijbehorende administratie;
 • verwerken van bestellingen, inclusief facturering en betaling;
 • terughalen van middelen en retourneren en vervangen van producten;
 • maken en beheren van gebruikersaccounts;
 • inrichten van websites en Oplossingen en inschakelen van bepaalde functies;    
 • analyseren, personaliseren, verbeteren van de nauwkeurigheid en verbeteren van de gebruikerservaring, communicatie en interactie;
 • verzenden van communicatie, onder andere op het gebied van marketing en klanttevredenheid, door Cisco of een van onze partners;
 • beheren van communicatievoorkeuren (U kunt uw communicatievoorkeuren altijd wijzigen. Zie het gedeelte Uw keuzemogelijkheden voor het beheer van uw communicatievoorkeuren hieronder.);
 • uitvoeren van contracten, leveren van Oplossingen en klantenservice;
 • verwerken van sollicitaties;
 • beheren van online onderwijs, testen en certificeringen;
 • mogelijk maken van vergaderingen, webinars en andere evenementen; en
 • beschermen van Cisco, onze gebruikers, websites, Oplossingen en anderen.

Als u ervoor kiest om Cisco Persoonsgegevens van derden te verstrekken (zoals naam, e‑mail en telefoonnummer), verklaart u dat u daartoe toestemming heeft van die betreffende derde. Voorbeelden zijn het doorsturen van referentie- of marketingmateriaal naar een vriend of het versturen van verwijzingen voor vacatures. Derden kunnen zich afmelden voor toekomstige berichten via de koppeling in het eerste bericht of door een Privacy‑aanvraag in te dienen.

In bepaalde gevallen kunnen Cisco en de derden die we inschakelen automatisch gegevens verzamelen via cookies, weblogs, web beacons en andere vergelijkbare toepassingen. Lees de paragraaf Het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën hieronder voor meer informatie.

Uw privacyrechten

We hebben uw hulp nodig om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date zijn. We bieden u opties voor het inzien, corrigeren, schrappen of verwijderen van uw Persoonsgegevens:

 • U kunt uw Persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren voor Cisco.com online bekijken of bewerken met behulp van de Cisco Profile Management Tool.
 • Wanneer Cisco als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ optreedt, kunt u krachtens toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming uw recht van inzage of recht op bezwaar uitoefenen en Cisco rechtstreeks om correcties, schrapping of verwijdering verzoeken zoals beschreven op de specifieke website of in de documentatie van de specifieke Oplossing of door het Privacy‑aanvraagformulier in te vullen.
 • Wanneer Cisco als ‘gegevensverwerker’ optreedt en u krachtens toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming uw recht van inzage wilt uitoefenen en om correcties, schrapping of verwijdering wilt verzoeken, zal Cisco u verwijzen naar de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Als u extra assistentie nodig heeft, of hulp bij het inzien, corrigeren, schrappen of verwijderen van uw Persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren, of anders binnen een geschikt tijdsbestek overeenkomstig toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als we uw verzoek niet kunnen honoreren of meer tijd nodig hebben, zullen we u hierover uitleg geven.

Uw keuzemogelijkheden voor het beheer van uw communicatievoorkeuren

We bieden u de optie om allerlei informatie te ontvangen die betrekking heeft op ons bedrijf, onze programma’s, websites en Oplossingen. U kunt uw communicatievoorkeuren altijd op de volgende manieren beheren:

 • Volg de instructies in elke promotionele e‑mail die u van ons ontvangt om u voor die mailing af te melden.
 • Vul dit formulier in en verzend het, of neem schriftelijk contact met ons op: Cisco Systems, Inc., Privacy Office, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, VS. Neem in uw bericht uw naam, e‑mailadres, de ontvangen communicatie, de methode van levering (via post, e‑mail, telefonisch of sms) en eventuele aanvullende informatie op over het materiaal dat u niet meer wilt ontvangen.
 • Waar het sms-berichten (‘Sms-diensten’) betreft, beantwoordt u het ontvangen sms-bericht met ‘STOP’, ‘END’ of ‘QUIT’.

Deze keuzemogelijkheden zijn niet van toepassing op de ontvangst van servicekennisgevingen of andere verplichte berichten die als onderdeel van bepaalde programma’s, websites en Oplossingen worden beschouwd. Deze ontvangt u periodiek, tenzij u dit gebruik annuleert of stopt in overeenstemming met de algemene voorwaarden ervan. Met uw toestemming kunnen we uw Persoonsgegevens ook delen met derden (zoals zakelijke partners of leveranciers van Cisco) zodat zij u kunnen informeren over websites, programma’s, producten of services die voor u mogelijk interessant zijn. Dien een Privacy‑aanvraag in als u zich wilt afmelden voor het door Cisco delen van gegevens met derden voor hun marketingdoeleinden.

Door onze websites of Oplossingen te gebruiken of hiermee te communiceren, of anderszins Persoonsgegevens aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat we met u kunnen communiceren over veiligheid, privacy en administratieve kwesties met betrekking tot uw gebruik van de websites en Oplossingen. Als we ons bijvoorbeeld bewust worden van een beveiligingslek, kunnen we trachten u hiervan op de hoogte te stellen door een kennisgeving op onze websites te plaatsen, u een e‑mail te sturen of op andere wijze contact met u op te nemen.

Openbaarmaking van uw Persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door derden voor onze bedrijfsvoering, het leveren, analyseren, verbeteren, beveiligen en aanpassen van onze websites en Oplossingen, het verzenden van marketing- en andere communicatie die te maken heeft met ons bedrijf en voor andere legitieme doeleinden toegestaan door toepasselijk recht of anderszins met uw toestemming.

Persoonsgegevens kunnen op de volgende manieren openbaar worden gemaakt:

 • binnen Cisco en elk van onze wereldwijde dochterondernemingen met het oog op gegevensverwerking, zoals marketing, bedrijfsactiviteiten, naleving, veiligheid, de functionaliteit van websites en Oplossingen, of gegevensopslag;
 • met zakelijke partners, leveranciers van services, geautoriseerde medewerkers van derden of contractanten voor het uitvoeren van een verzochte website, Oplossing, service of transactie (dit omvat onder andere het verwerken van bestellingen en creditcardtransacties, het hosten van websites, het hosten van de registratie voor seminars, het bieden van hulp bij verkoopgerelateerde activiteiten of pre- of post-sales ondersteuning en het bieden van klantenondersteuning);
 • met zakelijke partners of leveranciers van Cisco, zodat zij informatie over hun producten of services met u kunnen delen (dien een Privacy‑aanvraag in als u zich wilt afmelden voor het door Cisco delen van gegevens met derden voor hun marketingdoeleinden);
 • in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, consolidatie of reorganisatie, financiering of verwerving van (een deel van) ons bedrijf door of aan een ander bedrijf;
 • als reactie op een verzoek om informatie door een bevoegde autoriteit of derde als we van mening zijn dat vrijgave ervan aan toepasselijke wet- en regelgeving of juridische procedures voldoet of dit anderszins vereist is;
 • met wetshandhavers, overheidsinstanties of andere derden als dat nodig is om te voldoen aan juridische procedures of nationale veiligheidseisen, om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Cisco, onze zakelijke partners, u of anderen te beschermen, of indien anderszins door toepasselijke wetgeving is vereist;
 • in geaggregeerde, geanonimiseerde en/of gedeïdentificeerde vorm zodat de informatie niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren; en
 • als we u anderszins op de hoogte brengen en u toestemming geeft voor het delen van gegevens.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

We nemen redelijke en gepaste maatregelen om de Persoonsgegevens die u aan ons heeft toevertrouwd te beschermen en deze veilig te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Cisco implementeert fysieke, technische en organisatorische waarborgen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging en ongeoorloofde vrijgave of inzage. Bovendien verplichten we onze leveranciers contractueel tot het beschermen van dergelijke gegevens tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde vrijgave of inzage.

Bewaring en verwijdering van Persoonsgegevens

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dat nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor ze zijn verzameld. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en zo nodig gebruiken om aan onze zakelijke eisen en wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen, onze bedrijfsmiddelen te beschermen en onze rechten en overeenkomsten uit te oefenen.

We bewaren Persoonsgegevens niet in een identificeerbare vorm wanneer de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld werden behaald en er geen juridische of zakelijke noodzaak is om dergelijke Persoonsgegevens te bewaren. De gegevens worden dan vernietigd, gewist, geanonimiseerd en/of uit onze systemen verwijderd.

Het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Cisco maakt gebruik van tools voor automatische gegevensverzameling, zoals cookies, geïntegreerde webkoppelingen, pixels, tags en web beacons. Deze tools verzamelen bepaalde standaardgegevens die uw browser naar ons verzendt (bijvoorbeeld IP-adres (Internet Protocol), MAC-adres, clickstream-gedrag en telemetrie).

Met deze tools kunt u onze websites en Oplossingen eenvoudiger bezoeken en efficiënter en op een gepersonaliseerde manier gebruiken. We gebruiken de gegevens ook om onze websites en Oplossingen te verbeteren, meer service en waarde te bieden, beter te begrijpen waarom u geïnteresseerd bent in onze websites en Oplossingen en om u te voorzien van meer relevante advertenties en andere content.

We werken samen met derden om advertenties op onze website weer te geven en om onze advertenties op andere sites te beheren. Deze externe partners kunnen cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om u advertenties te tonen die zijn gebaseerd op uw surfgedrag en interesses. Als u zich afmeldt voor dit soort advertenties van derden, zullen er nog steeds generieke, niet-gepersonaliseerde advertenties worden getoond.

Zie Hoe Cisco gebruikmaakt van tools voor automatische gegevensverzameling voor meer informatie of als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties.

Klik op de link ‘Cookies’ onderin elke pagina op deze website om uw cookievoorkeuren bij te werken. Mogelijk kunt u andere tools gebruiken om cookies en vergelijkbare technologieën te beheren. Uw webbrowser kan bijvoorbeeld tools hebben die beperken hoe de websites die u bezoekt cookies gebruiken.

Geautomatiseerde besluitvorming

We verwerken Persoonsgegevens via zowel handmatige als geautomatiseerde verwerkingsmethoden. Geautomatiseerde methoden worden vaak gebruikt ter ondersteuning van onze handmatige methoden, overeenkomstig toepasselijke wetgeving. Wanneer dergelijke geautomatiseerde besluitvorming de rechten en gerechtvaardigde belangen van een persoon wezenlijk treft, zullen we de betreffende persoon de mogelijkheid bieden de beslissing aan te vechten of om handmatige evaluatie te verzoeken. Deze handmatige evaluatie kan worden uitgevoerd door Cisco-medewerkers of door vertrouwde externe zakelijke partners die namens Cisco handelen.

Gekoppelde websites

We kunnen koppelingen opnemen naar websites en services van derden die niet door Cisco worden beheerd en vallen onder het privacybeleid van derden, waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. We raden u aan de privacyverklaringen te lezen op de websites die u bezoekt en in de toepassingen die u gebruikt.

Forums en chatruimtes

Als u deelneemt aan een discussieforum, een lokale community of een chatruimte op een Cisco-website, moet u er rekening mee houden dat de informatie die u daar verstrekt (uw openbare profiel en opmerkingen) breed aan anderen beschikbaar wordt gemaakt. Deze informatie kan worden gebruikt om contact met u op te nemen, u ongewenste berichten te sturen of voor doeleinden waarover Cisco noch u controle heeft. Bovendien kunnen afzonderlijke forums en chatruimtes aanvullende regels en voorwaarden hanteren. Cisco is niet verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens of enige andere informatie die u via deze forums verstrekt. Als u uw Persoonsgegevens wilt laten verwijderen uit onze blog of ons communityforum, dien dan een Privacy‑aanvraag in. In bepaalde gevallen kunnen we mogelijk niet alle Persoonsgegevens en opmerkingen verwijderen. In dat geval zullen we u uitleg geven waarom dat niet mogelijk is.

Kinderen en privacy

Cisco stimuleert ouders en voogden om een actieve rol te spelen bij de online activiteiten van hun kinderen. Cisco verzamelt niet doelbewust Persoonsgegevens van kinderen zonder toestemming daartoe van een ouder of voogd. Als u van mening bent dat we mogelijk zonder de juiste toestemming Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die volgens de wet in uw land nog niet meerderjarig is, kunt u ons hiervan op de hoogste stellen op een van de manieren beschreven in de paragraaf Vragen, opmerkingen en contact opnemen. We zullen dan gepaste maatregelen nemen om de kwestie zo snel mogelijk te onderzoeken en op te lossen.

Internationale doorgifte, verwerking en opslag van Persoonsgegevens

Aangezien Cisco wereldwijd actief is, kunnen Persoonsgegevens worden doorgegeven aan Cisco in de Verenigde Staten, aan een dochteronderneming van Cisco waar ook ter wereld of aan derden en zakelijke partners zoals hierboven beschreven die in diverse rechtsgebieden wereldwijd zijn gevestigd. Ook kunnen Persoonsgegevens worden ingezien vanuit landen waar Cisco of zijn dochterondernemingen zakendoen. Cisco zal uw Persoonsgegevens doorgegeven in overeenstemming met goedgekeurde doorgiftemechanismen en alle toepasselijke plaatselijke wettelijke vereisten.

Door onze websites en Oplossingen te gebruiken of ons Persoonsgegevens te verstrekken, erkent en accepteert u waar toegestaan door toepasselijk recht de doorgifte, verwerking en opslag van dergelijke gegevens buiten het land waar u woont en waar de normen ten aanzien van gegevensbescherming mogelijk anders zijn.

Cisco beschermt Persoonsgegevens en regelt de wereldwijde doorgifte ervan op verschillende manieren:

 • APEC-privacycertificering

  Cisco’s wereldwijde privacyprogramma, beschreven in deze Privacyverklaring, voldoet aan het systeem van Cross-Border Privacy Rules (CBPR’s) en de Privacy Recognition for Processors (PRP) van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Het CBPR-systeem en de PRP van de APEC biedt een kader voor organisaties om de bescherming te garanderen van Persoonsgegevens die tussen APEC-landen worden doorgegeven. Op de website voor CBPR’s vindt u meer informatie over het Privacy Framework, de CBPR’s en de PRP van de APEC. Onze certificering is van toepassing op bedrijfsprocessen die betrekking hebben op onze wereldwijde activiteiten waarbij Persoonsgegevens worden verwerkt en doorgegeven aan/van onze dochterondernemingen wereldwijd. Raadpleeg de CBPR System Directory van APEC en de PRP Directory van APEC voor informatie over onze certificeringen.

  Voor meer informatie over de reikwijdte van onze deelname, of voor het indienen van een klacht via BBB National Programs (onze Accountability Agent), klikt u op het officiële logo hieronder:


  Cisco Systems Inc. confirmation seal
   
  Cisco Systems Inc. confirmation seal
 • EU: Bindende bedrijfsvoorschriften – Verwerkingsverantwoordelijke

  Cisco’s wereldwijde privacyprogramma en -beleidsregels zijn goedgekeurd door de Nederlandse, Poolse, Spaanse en andere relevante Europese privacytoezichthouders in het kader van het verstrekken van aanvullende waarborgen voor de bescherming van de privacy, grondrechten en fundamentele vrijheden van personen bij de doorgifte van Persoonsgegevens die worden beschermd door Europese wetgeving. Cisco’s Bindende bedrijfsvoorschriften – Verwerkingsverantwoordelijke (BCR‑C) garanderen dat bij internationale doorgifte van Europese Persoonsgegevens door aan deze regels gebonden Cisco-entiteiten als verwerkingsverantwoordelijke wereldwijd passende waarborgen worden toegepast.

  In ons Algemeen privacybeleid vindt u een exemplaar van onze BCR‑C. Op de website van de Europese Commissie vindt u meer informatie over BCR’s.

 • Het EU-Amerikaanse kader voor gegevensprivacy, de Britse uitbreiding van het EU-Amerikaanse kader voor gegevensprivacy en het Zwitsers-Amerikaanse kader voor gegevensprivacy

  Doorgifte van Persoonsgegevens vanuit de EU/het VK (en Gibraltar)/Zwitserland naar de VS

  Wanneer Persoonsgegevens vanuit de Europese Unie (‘EU’), de Europese Economische Ruimte (‘EER’), het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) (en Gibraltar) en Zwitserland worden doorgegeven naar landen waar geen adequaatheidsbesluit van toepassing is, kunnen we vertrouwen op Standaardcontractbepalingen, Bindende bedrijfsvoorschriften – Verwerkingsverantwoordelijke of andere wettelijke doorgiftemechanismen met passende waarborgen voor het beschermen van Persoonsgegevens. Bovendien voldoen Cisco Systems, Inc. en zijn dochterondernemingen in de VS (gezamenlijk ‘Cisco-US’) aan het EU-Amerikaanse kader voor gegevensprivacy (EU-Amerikaanse DPF), de Britse uitbreiding van het EU-Amerikaanse DPF en het Zwitsers-Amerikaanse kader voor gegevensprivacy (Zwitsers-Amerikaanse DPF) bij de doorgifte van Persoonsgegevens vanuit de EU, de EER, het VK (en Gibraltar) en Zwitserland naar de VS.

  Kader voor gegevensprivacy (Data Privacy Framework, DPF)

  Cisco-US heeft van het Amerikaanse ministerie van Handel certificeringen ontvangen voor naleving van de Beginselen van het EU-Amerikaanse DPF met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens afkomstig uit de EU en de EER, onderworpen aan het EU-Amerikaanse DPF, en vanuit het VK (en Gibraltar), onderworpen aan de Britse uitbreiding van het EU-Amerikaanse DPF. Cisco-US heeft van het Amerikaanse ministerie van Handel ook certificering ontvangen voor naleving van de Beginselen van het Zwitsers-Amerikaanse DPF met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens afkomstig uit Zwitserland, onderworpen aan het Zwitsers-Amerikaanse DPF. Als er sprake is van een conflict tussen de bepalingen van deze Online privacyverklaring en de Beginselen van het EU-Amerikaanse DPF, de Beginselen van de Britse uitbreiding van het EU-Amerikaanse DPF en/of de Beginselen van het Zwitsers-Amerikaanse DPF, zijn de Beginselen van het DPF van toepassing. Ga voor meer informatie over het DPF-programma, en om onze certificeringen te bekijken, naar de DPF-website.

  Conform de Beginselen van het DPF verbindt Cisco-US zich tot het volgende:

  • Cisco-US is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens die Cisco ontvangt krachtens het DPF en vervolgens mogelijk doorgeeft aan derden die als agent namens Cisco handelen. Cisco-US leeft de Beginselen van het DPF na waar het verdere doorgifte van Persoonsgegevens afkomstig uit de EU, de EER, het VK (en Gibraltar) en Zwitserland betreft (zie Openbaarmaking van uw Persoonsgegevens), inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen met betrekking tot verdere doorgifte. In bepaalde situaties kan Cisco-US verplicht zijn Persoonsgegevens vrij te geven na wettelijk verzoek daartoe van overheidsinstanties, waaronder in het kader van nationale veiligheid en wetshandhaving. Cisco-US verbindt zich er verder toe om Persoonsgegevens te beschermen die worden ontvangen vanuit EU- en EER-lidstaten, Zwitserland en het VK (en Gibraltar) (zie Verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens voor voorbeelden van de Persoonsgegevens die Cisco verwerkt wanneer u onze websites en Oplossingen gebruikt en met ons communiceert), in overeenstemming met de toepasselijke Beginselen van het DPF en om te waarborgen dat Persoonsgegevens die worden verzameld van personen voor hen toegankelijk zijn als onderdeel van hun individuele rechten wanneer Cisco verwerkingsverantwoordelijke is van de Persoonsgegevens (zie Uw privacyrechten). Bovendien erkent Cisco het recht van personen in de EU, de EER, het VK (en Gibraltar) en Zwitserland om toegang te verzoeken tot hun gegevens terwijl deze zich in de VS bevinden, en onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren en aan te vullen. Deze personen hebben ook het recht om wissing te verzoeken van persoonsgegevens die zijn verwerkt in strijd met de Beginselen van het DPF. Personen die toegang tot hun gegevens willen, kunnen de sectie Openbaarmaking van uw Persoonsgegevens raadplegen voor informatie over hoe ze contact met ons kunnen opnemen, of online een Privacy-aanvraag indienen.
  • Conform de Beginselen van het EU-Amerikaanse DPF, de Beginselen van de Britse uitbreiding van het EU-Amerikaanse DPF en/of de Beginselen van het Zwitsers-Amerikaanse DPF verbindt Cisco-US zich ertoe om klachten te onderzoeken over uw privacy en onze verzameling of ons gebruik van uw Persoonsgegevens die worden doorgegeven naar de VS conform de Beginselen van het DPF. Personen uit de EU, de EER, het VK (en Gibraltar) en Zwitserland met vragen of klachten over het DPF, of vragen of zorgen over de verwerking of internationale doorgifte van hun Persoonsgegevens door Cisco-US, dienen eerst contact op te nemen met Cisco-US door online een Privacy-aanvraag in te dienen.
  • Cisco-US verbindt zich er verder toe om onopgeloste klachten krachtens de Beginselen van het DPF door te verwijzen naar een onafhankelijk mechanisme voor klachtenafhandeling in de VS, in het bijzonder Data Privacy Framework Services, uitgevoerd door BBB National Programs. Als u geen tijdige bevestiging van uw klacht ontvangt, of als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, gaat u naar https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers voor meer informatie en om een klacht in te dienen. Deze service wordt u kosteloos aangeboden.
  • Als uw klacht over het DPF niet via de bovenstaande kanalen kan worden opgelost, kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op bindende arbitrage als er sprake is van bepaalde resterende claims die niet via andere verhaalsmechanismen zijn opgelost. Zie https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2.
  • Cisco-US is onderworpen aan de handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

Klachtenafhandeling

Cisco-US verbindt zich ertoe om klachten en zorgen over uw privacy en onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens te onderzoeken. Neem contact met ons op via het Privacy‑aanvraagformulier als u klachten en zorgen heeft over uw privacy en onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens.

Zie Kader voor gegevensprivacy als u klachten of zorgen heeft over uw privacy en onze verzameling of ons gebruik van uw Persoonsgegevens die worden doorgegeven naar de VS conform de Beginselen van het DPF.

U kunt voor advies ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied. (NB: Cisco’s hoofdvestiging in de EU bevindt zich in Nederland. Onze leidende autoriteit voor de EU is dan ook de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.)

Updates van de Privacyverklaring van Cisco

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wanneer we onze Privacyverklaring aanpassen, publiceren we de herziene versie hier, met een bijgewerkte revisiedatum. Als we belangrijke wijzigingen doorvoeren in onze Privacyverklaring, kunnen we u daarvan ook op andere manieren op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door een melding te plaatsen op onze websites of u een kennisgeving te sturen. Door onze website te blijven gebruiken nadat dergelijke herzieningen van kracht zijn geworden, accepteert u deze herzieningen en stemt u ermee in u daaraan te houden.

De Privacyverklaring van Cisco is herzien en vanaf 26 september 2023 van kracht.

Klik hier voor de vorige versie van de Privacyverklaring.

Vragen, opmerkingen en contact opnemen

Wij stellen uw mening op prijs. Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring, dien dan een Privacy‑aanvraag in of stuur een e-mail naar:

Chief Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, VS

Privacy Officer voor Amerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, VS

Privacy Officer voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA)
Cisco Systems International BV
Haarlerbergweg 13-19
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Nederland

Privacy Officer voor Zuidoost-Azië, Japan en China (APJC)
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd
80 Pasir Panjang Road
Level 25, Maple Tree Business City 2
Singapore 117372

PrivacyverklaringVoor informatie over aanvullende Cisco-aanbiedingen, zie de Privacy Data Sheets op het Cisco Trust Center.

Contact opnemen

Privacy Aanvraagformulier

Postadres: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, VS