Oświadczenie Cisco o ochronie danych osobowych online

Centrum budowania zaufania i przejrzystości

Cisco dba o utrzymanie silnych zabezpieczeń chroniących naszych klientów, produkty i firmę. Wierzymy w budowanie i utrzymanie zaufania, eliminowanie ryzyka i uczciwe postępowanie.

Spółka Cisco Systems, Inc. i jej podmioty zależne (zwane łącznie „Cisco”) dbają o ochronę Twojej prywatności i starają się zapewnić pozytywne wrażenia w trakcie korzystania z naszych stron internetowych oraz naszych produktów i usług („Rozwiązania”).

Niniejsze Oświadczenie dotyczące prywatności dotyczy stron internetowych i Rozwiązań Cisco, które zawierają łącze do niniejszego Oświadczenia dotyczącego prywatności lub odwołanie do niego, i opisuje sposób postępowania z Danymi osobowymi oraz dostępne możliwości wyboru dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i dostępu do Danych osobowych oraz sposobu ich aktualizacji i poprawiania. Dodatkowe informacje dotyczące naszych praktyk w zakresie Danych osobowych w odniesieniu do Rozwiązań Cisco można znaleźć w arkuszach i mapach danych dotyczących prywatności dla danego Rozwiązania, opisach ofert lub w zawiadomieniach przekazywanych przed zebraniem danych lub w momencie ich zbierania. Określone strony internetowe Cisco lub Rozwiązania mogą posiadać odrębne dokumenty dotyczące prywatności, które opisują, w jaki sposób traktujemy Dane osobowe na tych konkretnych stronach lub w konkretnych Rozwiązaniach. W zakresie, w jakim konkretne zawiadomienie dotyczące strony internetowej lub Rozwiązania różni się od niniejszego Oświadczenia dotyczącego prywatności, zawiadomienie to będzie miało pierwszeństwo. W przypadku różnic w przetłumaczonych, nieanglojęzycznych wersjach niniejszego Oświadczenia dotyczącego prywatności, wersja w języku amerykańskim angielskim będzie miała pierwszeństwo.

Co to są Dane osobowe?

„Dane osobowe” to wszystkie informacje, które mogą służyć do rozsądnego zidentyfikowania danej osoby lub w inny sposób sprawić, że będzie ona możliwa do zidentyfikowania. Mogą to być imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane logowania (takie jak numer konta czy hasło), nazwa konta w mediach społecznościowych lub numer karty płatniczej.

Rodzaje Danych osobowych, które możemy przetwarzać zależą od kontekstu biznesowego i celów, dla których zostały zebrane. Mogę obejmować:

 • Dane kontaktowe, dane subskrypcji, konta/rejestracji, a także identyfikatory online
 • Dane uwierzytelniające, w przypadku gdy wymagamy utworzenia konta
 • Treść komunikatu (np. audio, wideo, tekst), media społecznościowe i forum dyskusyjne lub inne szczegóły komunikacji podczas interakcji z Cisco
 • Informacje finansowe (takie jak dane rachunku bankowego lub informacje o karcie kredytowej)
 • Szczegółowe informacje na temat działalności gospodarczej oraz innych zainteresowań i opinii osoby fizycznej (takie jak informacje przechowywane w bazie danych zarządzania relacjami z klientem)
 • Informacje o użytkowniku i użytkowaniu naszych stron internetowych i Rozwiązań, w tym Informacje o Systemie, takie jak identyfikatory urządzeń oraz dane telemetryczne (takie jak adres IP lub MAC), gdy dane takie są połączone lub powiązane z urządzeniem konkretnej osoby.

Jeśli powiążemy inne dane z Twoimi Danymi osobowymi, wówczas te powiązane dane także będziemy traktować jako Dane osobowe.

Zbieranie i wykorzystywanie Twoich Danych osobowych

Możemy zbierać informacje dotyczące Ciebie, w tym Dane osobowe, podczas korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych i Rozwiązań oraz interakcji z nami. Pozyskujemy także Dane osobowe od zaufanych podmiotów zewnętrznych i zlecamy podmiotom zewnętrznym gromadzenie Danych osobowych w naszym imieniu, zgodnie z obowiązującym prawem.

Możemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe na potrzeby prowadzonej przez nas działalności i zapewnienia jej bezpieczeństwa oraz w celu realizacji, poprawy i indywidualizacji naszych stron internetowych i Rozwiązań, wysyłania powiadomień, wiadomości marketingowych i innych komunikatów, a także w innych uzasadnionych celach dozwolonych na mocy obowiązującego prawa.

Zbieramy Dane osobowe z wielu powodów natury biznesowej, np. na potrzeby:

 • Zarządzania relacjami z klientami i administracji;
 • Przetwarzania zamówień, w tym fakturowania i płatności;
 • Odzyskiwania zasobów oraz zwrotów i wymiany produktów;
 • Tworzenia kont użytkowników i zarządzania nimi;
 • Udostępniania witryn i Rozwiązań oraz umożliwiania korzystania z niektórych funkcji;
 • Analizowania, personalizowania, zwiększania dokładności oraz zwiększania komfortu, komunikacji i interakcji użytkownika;
 • Wysyłania Ci komunikatów, w tym na potrzeby marketingowe i badania zadowolenia klienta, bezpośrednio przez Cisco lub przez naszych partnerów;
 • Zarządzania preferencjami w zakresie komunikacji. Masz prawo w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje w zakresie komunikacji. Przeczytaj poniższy punkt Twoje wybory i wybór preferencji w zakresie komunikacji;
 • Wykonanie umowy, dostawa Rozwiązania i obsługa klienta;
 • Zarządzanie podaniami o pracę;
 • Administrowanie edukacją online, testowaniem i certyfikatami;
 • Ułatwienie prowadzenia konferencji, webinariów i innych wydarzeń;
 • Ochrona Cisco, naszych użytkowników, stron internetowych i Rozwiązań oraz innych podmiotów.

Jeśli zdecydujesz się przekazać Cisco Dane osobowe osoby trzeciej (takie jak imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu), oświadczasz tym samym, że posiadasz upoważnienie tej osoby w tym zakresie. Sytuacja taka dotyczy np. przekazywania znajomemu materiałów referencyjnych lub marketingowych albo też podawania referencji w procesie ubiegania się o pracę. Osoby trzecie mogą zrezygnować z subskrypcji kolejnych wiadomości, klikając łącze podane w pierwszej wiadomości lub składając Wniosek dotyczący prywatności.

W niektórych przypadkach Cisco i osoby trzecie mogą zbierać dane automatycznie za pośrednictwem plików cookie (tzw. ciasteczek), dzienników WWW, sygnałów nawigacyjnych i podobnych aplikacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym punkcie Pliki cookie i podobne technologie.

Twoje prawa do prywatności

Potrzebujemy Twojej pomocy, by posiadane przez nas Twoje Dane osobowe były dokładne i aktualne. Oferujemy opcje dostępu, poprawiania, ukrywania lub usuwania Danych osobowych:

 • Dane osobowe zapisane na stronie Cisco.com i preferencje dotyczące działań online można wyświetlić lub edytować za pomocą narzędzia do zarządzania profilem Cisco.
 • Gdy Cisco działa jako „administrator danych”, możesz bezpośrednio u Cisco egzekwować swoje prawa do dostępu do danych i wnioskować o ich poprawienie, ukrycie lub usunięcie lub wnieść sprzeciw na mocy odpowiednich przepisów o ochronie danych, zgodnie z opisem na danej stronie internetowej i w dokumentacji danego Rozwiązania, lub przesyłając prośbę poprzez formularz Wniosku dotyczącego prywatności.
 • Gdy Cisco działa jako „podmiot przetwarzający dane”, a Ty chcesz skorzystać ze swojego prawa i wnioskować o poprawę, ukrycie lub usunięcie danych, Cisco skieruje Cię do administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 • Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w związku z uzyskiwaniem dostępu do swoich Danych osobowych, ich poprawianiem, ukrywaniem lub usuwaniem, skontaktuj się z nami bezpośrednio. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni lub zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeśli nie będziemy w stanie zrealizować Twojego wniosku lub będziemy potrzebować więcej czasu, podamy Ci stosowne wyjaśnienie.

Twoje wybory i wybór preferencji w zakresie komunikacji

Dajemy Ci możliwość otrzymywania różnych informacji związanych z naszą działalnością, programami, stronami internetowymi i Rozwiązaniami. Możesz zarządzać swoimi preferencjami w tym zakresie w dowolnym momencie w następujący sposób:

 • Stosownie do instrukcji podanych w każdym otrzymanym od nas e-mailu promocyjnym, wycofując się z udziału w danej kampanii mailingowej;
 • Wypełniając i przesyłając ten formularz lub kontaktując się z nami drogą pocztową: Cisco Systems, Inc., Privacy Office, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Pamiętaj, aby podać imię i nazwisko, adres e-mail, otrzymaną korespondencję, sposób dostawy (np. pocztą, pocztą e-mail, telefonicznie, SMS-em) oraz wszelkie dodatkowe informacje na temat materiałów, których nie chcesz już otrzymywać.
 • W przypadku wiadomości SMS („SMS”): odpowiadając „STOP”, „END” lub „QUIT” na otrzymaną wiadomość SMS.

Wybory te nie dotyczą powiadomień dotyczących usług ani innych wymaganych komunikatów, które uznaje się za część określonych programów, stron internetowych i Rozwiązań i które możesz okresowo otrzymywać, chyba że przestaniesz używać Rozwiązania lub zrezygnujesz z niego zgodnie z odpowiednimi warunkami. Za Twoją zgodą możemy też udostępniać Twoje Dane osobowe osobom trzecim (takim jak partnerzy biznesowi lub dostawcy Cisco), aby mogły one wysyłać Ci informacje o potencjalnie interesujących Cię stronach internetowych, programach, produktach lub usługach. Aby zastrzec udostępnianie przez Cisco osobom trzecim informacji na ich potrzeby marketingowe, prześlij Wniosek dotyczący prywatności.

Korzystając z naszych stron internetowych lub Rozwiązań albo też nawiązując z nimi interakcję lub przekazując nam Dane osobowe, wyrażasz zgodę na nawiązywanie przez nas z Tobą kontaktu dotyczącego bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i spraw administracyjnych dotyczących korzystania przez Ciebie ze wspomnianych stron internetowych lub Rozwiązań. Jeśli na przykład dowiemy się o naruszeniu systemu bezpieczeństwa, możemy próbować powiadomić Cię o tym, umieszczając odpowiednie zawiadomienie na naszych stronach internetowych, wysyłając Ci wiadomość e-mail lub kontaktując się z Tobą w inny sposób.

Ujawnianie Danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie na potrzeby prowadzonej przez nas działalności oraz w celu realizacji, dostarczania, analizowania, poprawiania, zabezpieczania i indywidualizacji naszych stron internetowych i Rozwiązań, wysyłania wiadomości marketingowych i innych komunikatów dotyczących naszej działalności, a także w innych celach dozwolonych obowiązującym prawem lub w innych przypadkach za Twoją zgodą.

Dane osobowe mogą być ujawniane w następujący sposób:

 • w obrębie Cisco i którejkolwiek z naszych globalnych spółek zależnych w celach przetwarzania danych, takich jak marketing, działalność biznesowa, zachowanie zgodności, bezpieczeństwa, funkcjonalności strony internetowej, Rozwiązania lub w celach przechowywania danych;
 • partnerom biznesowym, dostawcom usług, upoważnionym przedstawicielom będącym osobami trzecimi lub wykonawcom — w celu dostarczenia zamówionej strony internetowej, Rozwiązania, świadczenia zamówionej usługi lub realizacji transakcji (do przykładów można tu zaliczyć przetwarzanie zamówień i transakcji kartą kredytową, hosting stron internetowych, hosting rejestracji na seminaria, pomoc przy działaniach powiązanych ze sprzedażą lub wsparcie przed-/posprzedażowe i realizację wsparcia dla klientów);
 • partnerom biznesowym lub dostawcom Cisco — by mogli udostępniać Ci informacje o swoich produktach lub usługach; Aby zastrzec udostępnianie przez Cisco osobom trzecim informacji na ich potrzeby marketingowe, prześlij Wniosek dotyczący prywatności.
 • w związku z jakimkolwiek połączeniem, sprzedażą aktywów spółki, konsolidacją lub restrukturyzacją, finansowaniem lub nabyciem całości lub części przedsiębiorstwa od innej spółki lub na jej rzecz, a także w trakcie negocjacji w związku z powyższymi;
 • w odpowiedzi na zapytanie o informacje wystosowane przez właściwe władze lub strony trzecie, jeśli uważamy, że ujawnienie takie jest zgodne z obowiązującym prawem lub procedurą prawną lub jest przez nie wymagane;
 • organom władzy wykonawczej, organom administracji państwowej lub innym osobom trzecim w zakresie, w jakim jest to konieczne do zachowania zgodności z procedurą prawną, spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego albo też ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa Cisco, partnerów biznesowych Cisco, Twojego i innych osób, lub w innym wymaganym prawem przypadku;
 • w zagregowanej, zanonimizowanej i/lub pozbawionej elementów pozwalających na identyfikację formie, której nie da się użyć w celu identyfikacji użytkownika;
 • w innym przypadku powiadomimy Cię i poprosimy o wyrażenie zgody.

Bezpieczeństwo Twoich Danych osobowych

Dokładamy wszelkich uzasadnionych i odpowiednich starań, aby chronić powierzone nam Dane osobowe i bezpiecznie je przetwarzać zgodnie z treścią niniejszego Oświadczenia dotyczacego prywatności. Cisco stosuje fizyczne, techniczne i organizacyjne zabezpieczenia, których zadaniem jest ochrona Twoich Danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Na podstawie umów wymagamy również od naszych dostawców, aby chronili takie informacje przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

Przechowywanie i usuwanie Twoich Danych osobowych

Przechowujemy Dane osobowe stosownie do potrzeb w związku z celami ich zbierania. Twoje Dane osobowe będziemy przechowywać i wykorzystywać w taki sposób, by spełnić wymagania związane z naszą działalnością biznesową oraz nasze zobowiązania wobec prawa, rozwiązywać spory, chronić nasz majątek i egzekwować nasze prawa i postanowienia naszych umów.

Nie będziemy przechowywać Danych osobowych w postaci umożliwiającej identyfikację, jeśli cele, dla których Dane osobowe zostały zgromadzone, zostały osiągnięte i nie zachodzi potrzeba prawna ani biznesowa zatrzymywania takich Danych osobowych. W takiej sytuacji dane zostaną zniszczone, usunięte, zanonimizowane i/lub usunięte z naszych systemów.

Pliki cookie i podobne technologie

Cisco używa automatycznych narzędzi do zbierania danych, takich jak pliki cookie, wbudowane łącza internetowe, piksele, tagi i sygnały nawigacyjne. Narzędzia te gromadzą określone standardowe informacje, które przeglądarka wysyła do nas (takie jak adres IP, adres MAC, sekwencja odwiedzanych stron i telemetria).

Te narzędzia sprawiają, że korzystanie przez Ciebie ze stron internetowych i Rozwiązań jest łatwiejsze, efektywniejsze i spersonalizowane. Korzystamy również z informacji w celu ulepszenia naszych stron internetowych i Rozwiązań oraz zapewnienia lepszej obsługi i wyższej wartości, lepszego zrozumienia Twojego potencjalnego zainteresowania naszymi stronami internetowymi i Rozwiązaniami oraz dostarczenia Ci bardziej odpowiednich reklam i innych treści.

Współpracujemy z partnerami zewnętrznymi w zakresie wyświetlania reklam na naszej stronie internetowej i zarządzania naszymi reklamami na innych stronach. Nasi partnerzy zewnętrzni mogą używać plików cookie lub podobnych technologii, aby wyświetlać Ci reklamy na podstawie Twoich zainteresowań i Twojej aktywności w Internecie. Tam, gdzie ten rodzaj reklam zewnętrznych jest wyłączony, ogólne, niespersonalizowane reklamy będą nadal wyświetlane.

Aby uzyskać więcej informacji lub zrezygnować z reklam dostosowanych do zainteresowań, zapoznaj się z przewodnikiem Jak Cisco wykorzystuje narzędzia do automatycznego zbierania danych.

Aby zaktualizować preferencje dotyczące plików cookie, kliknij łącze „Pliki cookie” u dołu dowolnej strony w tej witrynie. Ponadto możesz użyć innych narzędzi do kontrolowania plików cookie i podobnych technologii. Możesz na przykład ustawić w przeglądarce kontrolę nad sposobem, w jaki odwiedzane strony internetowe mogą używać plików cookie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nasz proces przetwarzania Danych osobowych obejmuje zarówno automatyczne, jak i ręczne metody przetwarzania. Automatyczne metody są często wykorzystywane w ramach pomocy przy przetwarzaniu ręcznym, zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku, gdy zautomatyzowane podejmowanie decyzji może mieć wpływ na prawa i uzasadnione interesy danej osoby, zapewnimy jej możliwość zwrócenia się z zapytaniem o decyzję lub zażądania ręcznego przeglądu. Ręczny przegląd może być przeprowadzony przez pracowników Cisco lub zaufanych zewnętrznych partnerów biznesowych, którzy pracują w imieniu Cisco.

Łącza do stron internetowych

Możemy udostępniać łącza do innych stron i usług stron trzecich, które znajdują się poza kontrolą Cisco i podlegają polityce prywatności danej strony trzeciej, a nie niniejszemu Oświadczeniu dotyczącemu prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie danych osobowych na odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych oraz w używanych przez Ciebie aplikacjach.

Fora i pokoje czatowe

Jeśli jesteś członkiem forum dyskusyjnego, społeczności lokalnej lub pokoju czatowego na stronie internetowej Cisco, musisz wiedzieć, że podawane przez Ciebie informacje (takie jak Twój profil publiczny i komentarze) będą szeroko dostępne dla innych osób i mogą być wykorzystane do tego, by się z Tobą kontaktować, wysyłać niechciane wiadomości, a także w celach, nad którymi Cisco nie ma kontroli. Musisz także pamiętać, że na poszczególnych forach i w pokojach czatowych obowiązywać mogą dodatkowe warunki. Cisco nie odpowiada za Dane osobowe lub inne informacje, które wysyłasz na takich forach. Aby złożyć wniosek o usunięcie Twoich Danych osobowych z naszego bloga lub forum społecznościowego, wyślij Wniosek dotyczący prywatności. W niektórych przypadkach usunięcie wszystkich Danych osobowych i komentarzy może nie być możliwe. W takich przypadkach udzielimy odpowiedzi i wyjaśnienia.

Poufność danych dzieci

Cisco zachęca rodziców i opiekunów do aktywnego uczestnictwa w czynnościach wykonywanych przez ich podopiecznych online. Cisco nie zbiera świadomie Danych osobowych dzieci bez stosownej zgody rodziców lub opiekunów. Jeśli uważasz, że bez uzyskania stosownej zgody zebraliśmy Dane osobowe od osoby uznawanej w Twoim kraju za niepełnoletnią, prosimy o taką informację i kontakt w sposób opisany w punkcie Pytania, komentarze i możliwości kontaktu — podejmiemy odpowiednie działania, aby zbadać i wyeliminować ten problem.

Międzynarodowe przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie Danych osobowych

Cisco jest organizacją globalną i dlatego może zdarzyć się, że przekażemy Twoje Dane osobowe do Cisco w Stanach Zjednoczonych, do innego podmiotu zależnego Cisco w dowolnym miejscu na całym świecie lub do zlokalizowanych w różnych jurysdykcjach stron trzecich i partnerów biznesowych w sposób opisany powyżej. Dostęp do Danych osobowych może być również możliwy w krajach, w których Cisco lub jej podmioty zależne prowadzą działalność. Cisco przekaże Twoje Dane osobowe zgodnie z zatwierdzonymi mechanizmami przekazywania oraz wszelkimi obowiązującymi lokalnymi wymogami prawnymi.

Korzystając z naszych stron internetowych i Rozwiązań lub przekazując nam swoje Dane osobowe (jeśli zezwala na to obowiązujące prawo), uznajesz i akceptujesz ich przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie poza Twoim krajem zamieszkania, gdzie standardy ochrony danych mogą być inne.

Cisco chroni i umożliwia przekazywanie Danych osobowych na całym świecie na szereg sposobów:

 • Certyfikat APEC w zakresie ochrony danych osobowych

  Globalny program Cisco dotyczący ochrony prywatności, opisany w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym prywatności, jest zgodny z Transgranicznym systemem reguł ochrony prywatności (CBPR) i systemem Privacy Recognition for Processors (PRP) w ramach Współpracy Ekonomicznej Azji i Pacyfiku (APEC). Systemy APEC CBPR i PRP określają zasady wykorzystywane przez organizacje w celu zapewnienia ochrony Danych osobowych przekazywanych między krajami należącymi do APEC. Więcej informacji o zasadach ochrony prywatności stosowanych w ramach APEC oraz o systemach CBPR i PRP można znaleźć na stronie internetowej CBRP. Nasz certyfikat odnosi się do procesów biznesowych w naszych globalnych oddziałach zajmujących się przetwarzaniem Danych osobowych oraz ich przesyłaniem z/do naszych podmiotów stowarzyszonych. Aby wyświetlić nasze certyfikaty, przejdź do katalogu systemu APEC CBPR i katalogu APEC PRP.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu naszego uczestnictwa lub złożyć zapytanie dotyczące prywatności za pośrednictwem BBB National Programs, naszego agenta ds. odpowiedzialności, kliknij oficjalną pieczęć poniżej:


  Cisco Systems Inc. confirmation seal
   
  Cisco Systems Inc. confirmation seal
 • Wiążące reguły korporacyjne UE — administrator

  Globalny program prywatności i zasady Cisco zostały zatwierdzone przez holenderskie, polskie, hiszpańskie i inne odnośne europejskie organy regulacyjne nadzorujące prywatność jako zapewniające dodatkowe metody zabezpieczeń chroniące prywatność, podstawowe prawa i swobody osób fizycznych w przypadku przekazywania danych osobowych chronionych przez europejskie przepisy prawa. Wiążące reguły korporacyjne UE — administrator (Binding Corporate Rules – Controller — BCR-C) zapewniają, że europejskie dane osobowe przekazywane między państwami przez Cisco w roli administratora na całym świecie są objęte odpowiednimi metodami zabezpieczeń.

  Kopię BCR-C można znaleźć w Globalnej polityce prywatności. Więcej informacji na temat BCR można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

 • Ramy ochrony danych UE-USA, Ramy ochrony danych UE-USA z rozszerzeniem o Wielką Brytanię oraz Ramy ochrony danych Szwajcaria-USA

  Transfer Danych osobowych UE/Wielka Brytania (oraz Gibraltar)/Szwajcaria - USA

  Gdy przekazujemy Dane osobowe poza Unię Europejską („UE”), Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), Zjednoczone Królestwo („UK”) (i Gibraltar) oraz Szwajcarię do krajów, które nie korzystają z decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, w celu ochrony Danych osobowych możemy polegać na standardowych klauzulach umownych, Wiążących regułach korporacyjnych – administrator lub innych zgodnych z prawem mechanizmach przekazywania danych wymagających odpowiednich zabezpieczeń. Ponadto spółka Cisco Systems, Inc. i jej spółki zależne z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (łącznie „Cisco-USA”) przestrzegają ram ochrony danych UE-USA (EU-U.S. DPF), EU-U.S. DPF z rozszerzeniem o Wielką Brytanię oraz ram ochrony danych Szwajcaria-USA (Swiss-U.S. DPF) w zakresie przekazywania Danych osobowych z UE, EOG, Wielkiej Brytanii (i Gibraltaru) oraz Szwajcarii do USA.

  Ramy ochrony danych

  Cisco-USA zaświadczyła Departamentowi Handlu USA, że przestrzega zasad EU-U.S. DPF w odniesieniu do przetwarzania Danych osobowych otrzymanych z UE i EOG w oparciu o EU-U.S. DPF oraz z Wielkiej Brytanii (i Gibraltaru) w oparciu o EU-U.S. DPF z rozszerzeniem o Wielką Brytanię. Cisco-USA zaświadczyła również Departamentowi Handlu USA, że przestrzega zasad Swiss-U.S. DPF w odniesieniu do przetwarzania Danych osobowych otrzymanych ze Szwajcarii w oparciu o Swiss-U.S. DPF. W przypadku sprzeczności między warunkami niniejszego Oświadczenia dotyczącego prywatności a zasadami EU-U.S. DPF, EU-U.S. DPF z rozszerzeniem o Wielką Brytanię i/lub Swiss-U.S. DPF, obowiązują zasady DPF. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu DPF oraz zapoznać się z naszą certyfikacją, odwiedź stronę internetową DPF.

  Zgodnie z zasadami DPF, Cisco-USA zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

  • Cisco-USA odpowiada za przetwarzanie Danych osobowych, które otrzymuje w ramach DPF, a następnie może przekazywać je podmiotom zewnętrznym. Podmioty zewnętrzne stają się przedstawicielami Cisco-USA. Cisco-USA przestrzega zasad DPF w odniesieniu do wszystkich operacji dalszego przekazywania Danych osobowych z UE, EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (aby poznać przykłady takiego przekazywania, sprawdź Ujawnianie Danych osobowych), w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności za dalsze przekazywanie danych. W określonych sytuacjach Cisco-USA może mieć obowiązek ujawnienia Danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. Ponadto Cisco-USA dokłada wszelkich starań, aby chronić Dane osobowe otrzymane z krajów UE i EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii (i Gibraltaru) (przykłady procesów Cisco związanych z Danymi osobowymi, realizowanych podczas korzystania z naszych stron internetowych i Rozwiązań oraz interakcji z nami, znajdują się w punkcie Zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych) zgodnie z obowiązującymi zasadami DPF oraz aby zapewnić, że Dane osobowe zebrane od osób fizycznych są dla nich dostępne w ramach ich indywidualnych praw w sytuacji, gdy Cisco jest Administratorem Danych osobowych (patrz Twoje prawa do prywatności). Ponadto Cisco uznaje prawo osób fizycznych z UE, EOG, Wielkiej Brytanii (i Gibraltaru) oraz Szwajcarii do żądania dostępu do ich danych znajdujących się w USA oraz do poprawiania, zmiany i uzupełniania nieprawidłowych lub niekompletnych danych. Wspomniane osoby mają również prawo zażądać usunięcia danych osobowych, które były przetwarzane z naruszeniem zasad DPF. Osoby, których dane dotyczą i które są zainteresowane uzyskaniem dostępu do swoich danych powinny zapoznać się z sekcją Ujawnianie Danych osobowych, aby dowiedzieć się, jak się z nami skontaktować, lub przesłać Wniosek dotyczący prywatności online.
  • Zgodnie z zasadami EU-U.S. DPF, EU-U.S. DPF z rozszerzeniem o Wielką Brytanię i/lub zasadami Swiss-U.S. DPF, Cisco-USA zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących prywatności użytkownika oraz gromadzenia lub wykorzystywania przez nas jego Danych osobowych przekazywanych do USA zgodnie z zasadami DPF. Osoby fizyczne z UE, EOG, Wielkiej Brytanii (i Gibraltaru) i Szwajcarii, które mają pytania lub skargi dotyczące DPF lub jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania przez Cisco-USA lub międzynarodowego przekazywania ich Danych osobowych, powinny najpierw skontaktować się z Cisco-USA, przesyłając Wniosek dotyczący prywatności online.
  • Cisco-USA zobowiązała się ponadto do kierowania nierozstrzygniętych skarg dotyczących prywatności na mocy zasad DPF do niezależnego zewnętrznego mechanizmu rozstrzygania sporów z siedzibą w USA, DPF Services, obsługiwanego przez BBB National Programs. Jeśli nie otrzymasz w porę potwierdzenia skargi lub jeśli skarga nie została rozwiązana w zadowalający sposób, odwiedź stronę https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers, aby uzyskać więcej informacji i złożyć reklamację. Ta usługa jest świadczona bezpłatnie.
  • Jeśli skargi w ramach DPF nie można rozstrzygnąć powyższymi kanałami, pod pewnymi warunkami i w odniesieniu do niektórych roszczeń rezydualnych, które nie zostały rozwiązane przez inne mechanizmy dochodzenia roszczeń, możesz odwołać się do wiążącego arbitrażu. Sprawdź https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2.
  • Cisco-USA podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlowej USA.

Rozstrzygnięcie skargi

Cisco zobowiązuje się do rozpatrywania skarg i obaw dotyczących Twojej prywatności oraz gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich Danych osobowych. Jeśli masz obawy lub skargi dotyczące Twojej prywatności oraz gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich Danych osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Formularza Wniosku dotyczącego prywatności.

Aby zapoznać się ze skargami lub obawami dotyczącymi Twojej prywatności oraz gromadzenia lub wykorzystania przez nas Twoich Danych osobowych przekazanych do USA zgodnie z zasadami DPF, zapoznaj się z Ramami ochrony danych.

Możesz też skontaktować się z organem nadzorującym ochronę danych w swojej jurysdykcji, aby uzyskać pomoc. (Uwaga: główna siedziba firmy Cisco w UE znajduje się w Holandii. W związku z tym naszym głównym organem zarządzającym w UE jest holenderski Autoritiet Persoonsgegevens.)

Aktualizacje Oświadczenia dotyczącego prywatności

Co jakiś czas możemy uaktualniać niniejsze Oświadczenie dotyczące prywatności. Jeśli tak się stanie, umieścimy zmienioną wersję tutaj, podając datę zmiany. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do Oświadczenia dotyczącego prywatności możemy także powiadomić Cię o tym w inny sposób, np. publikując zawiadomienie na naszych stronach internetowych lub wysyłając je do Ciebie. Korzystając w dalszym ciągu z naszej strony internetowej po wprowadzeniu takich zmian, wyrażasz na nie zgodę, a także na realizację ich postanowień.

Oświadczenie Cisco dotyczące prywatności zostało zmienione i obowiązuje w nowym brzmieniu od 26 września 2023 roku.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z poprzednią wersją Oświadczenia dotyczącego prywatności.

Pytania, komentarze i możliwości kontaktu

Cenimy sobie Twoją opinię. Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszego Oświadczenia dotyczącego prywatności, wyślij Wniosek dotyczący prywatności lub e-mail na adres:

Dyrektor ds. ochrony danych osobowych
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Dyrektor ds. ochrony danych osobowych na teren Ameryki
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Dyrektor ds. ochrony danych osobowych na teren Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA)
Cisco Systems International BV
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Holandia

Dyrektor ds. ochrony danych osobowych na teren Azji, Pacyfiku, Japonii i Chin (APJC)
Cisco Systems (USA) Pte Ltd
80 Pasir Panjang Road
Level 25, Maple Tree Business City 2,
Singapur 117372

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

PodsumowanieAby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ofert Cisco, sprawdź Arkusze Prywatności Danych na stronie Centrum Zaufania Cisco.

Kontakt z nami

Formularz do Realizacji Praw Prywatności

Adres korespondencyjny: Cisco Systems, Inc.
Dział Prawny
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA