Cisco integritetespolicy

Trust and Transparency Center

Cisco arbetar för att upprätthålla ett starkt skydd för våra kunder, produkter och vårt företag. Vi tror på att bygga upp och behålla ett förtroende, minska risker och helt enkelt göra det rätta.

Cisco Systems, Inc. och dess dotterbolag (Cisco) arbetar för att skydda din integritet och säkerställa att du får en positiv upplevelse på våra webbplatser och när du använder våra produkter och tjänster (Lösningar).

Den här sekretesspolicyn gäller Ciscos webbplatser och lösningar som länkar eller hänvisar till denna sekretesspolicy. Den beskriver hur vi hanterar personuppgifter och de val som är tillgängliga för dig avseende insamling, användning, åtkomst samt hur du uppdaterar och ändrar dina personuppgifter. Ytterligare information om hur vi hanterar personuppgifter gällande Ciscos lösningar kan eventuellt finnas i lösningsspecifika integritetsdatablad och kartor, beskrivningar av erbjudanden eller andra meddelanden som tillhandahålls innan eller vid insamlingen av uppgifterna. Vissa av Ciscos webbplatser eller lösningar har en egen integritetsdokumentation som beskriver hur vi hanterar personuppgifter för just de webbplatserna eller lösningarna. Om ett visst meddelande för en webbplats eller Lösning skiljer sig från denna integritetspolicy gäller det specifika meddelandet. Vid skillnader i översättningar till andra språk av denna sekretesspolicy gäller versionen som är på amerikansk engelska.

Vad är personuppgifter?

”Personuppgifter” avser all information som rimligen kan användas för att identifiera en person, eller på annat sätt göra en person identifierbar, och kan omfatta namn, adress, e-postadress, telefonnummer, inloggningsinformation (till exempel kontonummer och lösenord), uppgifter om konton på sociala medier eller betalkortnummer.

Vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla beror på affärssammanhang och syftet med insamlingen. Följande är exempel:

 • Kontakt-, prenumerations- och konto-/registreringsuppgifter samt onlineidentifierare
 • Inloggningsuppgifter där vi kräver att ett konto skapas
 • Kommunikationsinnehåll (t.ex. ljud, video, text), sociala medier och diskussionsforum eller andra kommunikationsuppgifter när du interagerar med Cisco
 • Finansiell information (t.ex. bankkontouppgifter eller kreditkortsinformation)
 • Uppgifter om en individs affärsverksamhet samt andra intressen och åsikter (t.ex. information som finns i en databas för hantering av kundrelationer)
 • Information om användaren och användandet av våra webbplatser och lösningar, inklusive systeminformation, t.ex. enhetsidentifierare och telemetri (t.ex. IP- eller MAC-adress) när sådana uppgifter är kopplade till en specifik individs enhet.

Om vi länkar andra data till dina personuppgifter behandlar vi dessa länkade data som personuppgifter.

Insamling och användning av dina personuppgifter

Det kan hända att vi samlar in data, inklusive personuppgifter, om dig när du använder våra webbplatser och lösningar och interagerar med oss. Vi samlar även in personuppgifter från betrodda tredjepartskällor och anlitar tredje parter för att samla in personuppgifter för vår räkning, i enlighet med tillämpliga lagar.

Vi kan använda dina personuppgifter för att bedriva och säkerställa säkerheten för vår verksamhet, tillhandahålla, förbättra och anpassa våra webbplatser och lösningar, skicka meddelanden, marknadsföring och annan kommunikation samt i andra legitima syften som är tillåtna enligt lag.

Vi samlar in personuppgifter av flera olika orsaker, till exempel:

 • Hantera kundrelationer och administration.
 • Behandla beställningar, inklusive fakturering och betalning.
 • Återvinning av tillgångar samt retur och byte av produkter
 • Skapa och hantera användarkonton.
 • Reservera webbplatser och Lösningar och aktivera användning av vissa funktioner.
 • Analysera, anpassa, öka precisionen och förbättra användarupplevelsen, kommunikation och interaktion.
 • Skicka kommunikation till dig, inklusive för marknadsföring och kundnöjdhet, direkt från Cisco eller från våra partner
 • Hantera kommunikationsinställningar. Du kan ändra dina kommunikationsinställningar när som helst. Se Dina val och hur du väljer dina kommunikationsinställningar nedan
 • Avtalsprestanda, leverans av lösningar och kundtjänst.
 • Hantera jobbansökningar
 • Administrera kurser, tester och certifikat online.
 • Hantera konferenser, webbseminarier och andra händelser.
 • Skydda Cisco, våra användare, webbplatser och lösningar och andra.

Om du väljer att dela personuppgifter från tredjepart med Cisco (till exempel namn, e-postadress och telefonnummer) intygar du att du har den tredje partens tillåtelse att göra det. Det kan handla om att vidarebefordra referens- eller marknadsföringsmaterial till en vän eller skicka jobbrekommendationer. Tredje parter kan avregistrera sig från framtida meddelanden genom att följa länken som tillhandahölls i det första meddelandet eller genom att skicka in en integritetsförfrågan.

I vissa fall kan Cisco och de tredje parter vi anlitar samla in data automatiskt med hjälp av cookies, webbloggar, webb-beacons och andra liknande program. Det finns mer information i avsnittet Användning av cookies och liknande teknik nedan.

Dina integritetsrättigheter

Vi behöver din hjälp med att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Vi ger dig alternativ som du kan använda för att få åtkomst till, rätta, begränsa eller ta bort dina personuppgifter:

 • Du kan se och redigera de personuppgifter och inställningar som du har registrerat på Cisco.com online genom att använda Cisco Profile Management Tool.
 • När Cisco agerar som ”personuppgiftsansvarig” kan du utöva din rätt till åtkomst och begära rättelser eller radering av dina uppgifter samt invända mot och kräva begränsning av behandlingen av dem i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning direkt hos Cisco såsom beskrivs i dokumentationen för den specifika lösningen, eller genom att skicka in en förfrågan genom formuläret för integritetsförfrågningar.
 • När Cisco agerar som ”personuppgiftsansvarig” kan du utöva din rätt till åtkomst och begära korrigering eller radering av dina uppgifter samt invända mot och kräva begränsning av behandlingen av dem i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning direkt hos Cisco såsom det beskrivs i dokumentationen för den specifika webbplatsen och lösningen eller genom att skicka in en förfrågan via formuläret för integritetsförfrågningar.
 • När Cisco agerar som ”personuppgiftsbiträde” och du vill utöva din rätt till åtkomst eller begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina uppgifter hänvisar Cisco dig till den personuppgiftsansvariga enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Om du behöver ytterligare stöd eller hjälp med att få åtkomst till, rätta, begränsa eller radera dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss direkt. Vi besvarar din begäran inom 30 dagar eller i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Om vi inte kan uppfylla din begäran, eller behöver mer tid, ger vi dig en förklaring.

Dina val och hur du väljer dina kommunikationsinställningar

Vi erbjuder dig alternativet att få information om vårt företag samt om våra program, webbplatser och lösningar. Du kan uppdatera dina kommunikationsinställningar när som helst på följande sätt:

 • Genom att följa instruktionerna i varje kampanjmeddelande från oss för att sluta prenumerera på det utskicket
 • Genom att fylla i och skicka in det här formuläret eller genom att kontakta oss via post på: Cisco Systems, Inc., Privacy Office, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Se till att inkludera ditt namn, din e-postadress, den mottagna kommunikationen, leveranssätt (t.ex. post, e-post, telefon, sms) och övrig information om materialet som du inte vill ta emot längre.
 • För textmeddelanden (”SMS”) svarar du ”STOP”, ”END” eller ”QUIT” på sms-meddelandet du har fått

Dessa val gäller inte för mottagandet av obligatorisk tjänstekommunikation eller annan obligatorisk kommunikation som betraktas som en del av vissa program, webbplatser och lösningar, och som du kan få med jämna mellanrum om du inte slutar använda eller avbryter enligt dess villkor och bestämmelser. Med ditt godkännande kan vi även dela dina personuppgifter med tredje part (t.ex. Ciscos affärspartner eller leverantörer) så att de kan skicka information till dig om webbplatser, program, produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Skicka in en integritetsförfrågan om du inte vill att Cisco ska dela uppgifterna med tredje parter för marknadsföringssyften.

Genom att använda våra webbplatser eller lösningar, eller på något annat sätt tillhandahålla oss dina personuppgifter, samtycker du till att vi kommunicerar med dig angående säkerhet, integritet och administrativa ärenden som rör din användning. Om vi till exempel får kännedom om intrång i ett säkerhetssystem kan vi försöka meddela dig genom att publicera ett meddelande på våra webbplatser, genom att skicka ett e-postmeddelande till dig eller genom att kontakta dig på annat sätt.

Utlämnande av dina personuppgifter

Personuppgifter kan delas med tredje parter i syfte att bedriva vår verksamhet, tillhandahålla, analysera, förbättra, skydda och anpassa våra webbplatser och lösningar, skicka marknadsföring och annan typ av kommunikation som rör vår verksamhet samt i andra legitima syften som är tillåtna enligt tillämplig lagstiftning eller med ditt samtycke.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut på följande sätt:

 • Inom Cisco och våra globala dotterbolag för databehandling, såsom marknadsföring, verksamhet, efterlevnad, säkerhet, webbplatsers eller lösningars funktion eller lagring
 • Med affärspartner, tjänsteleverantörer, auktoriserade tredjepartsombud eller entreprenörer för att tillhandahålla en begärd webbplats, Lösning, tjänst eller transaktion. Exempel inkluderar behandling av beställningar och kreditkortstransaktioner, värdtjänster för webbplatser, värdtjänster för registrering till seminarier, hjälp med försäljningsrelaterat arbete eller support före eller efter försäljning, samt kundsupport.
 • Med Ciscos affärspartner eller leverantörer, så att de kan dela information med dig om deras produkter eller tjänster. Skicka in en integritetsförfrågan om du inte vill att Cisco ska dela uppgifterna med tredje parter för marknadsföringssyften.
 • I samband med, eller under förhandlingar om, eventuell sammanslagning, försäljning av företagstillgångar, konsolidering eller omstrukturering, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet av eller till ett annat företag
 • Som svar på en begäran om information från en behörig myndighet eller tredje part om vi anser att avslöjande sker i enlighet med, eller på annat sätt krävs enligt, tillämplig lagstiftning, regler eller rättsprocess
 • Med tjänstemän inom brottsbekämpning, myndigheter eller andra tredje parter efter behov för att efterleva rättsliga processer eller uppfylla nationella säkerhetskrav, skydda Ciscos, dess affärspartners, dina eller andras rättigheter, egendom och säkerhet eller på andra sätt som krävs enligt tillämplig lagstiftning
 • I sammanställd, anonymiserad och/eller avidentifierad form som inte rimligen kan användas för att identifiera dig
 • Om vi i annat fall meddelar dig och du samtycker till delningen

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som anförtros till oss och behandla dem på ett säkert sätt i enlighet med denna sekretesspolicy Cisco implementerar fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som utvecklats för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller illegal förstörelse, förlust, ändring, obehörigt utlämnande eller åtkomst. Vi kräver också i avtal att våra leverantörer skyddar sådan information mot oavsiktlig eller illegal förstörelse, förlust, ändring, obehörigt utlämnande eller åtkomst.

Lagring och kassering av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter efter behov för att uppfylla de syften i vilka de samlades in. Vi lagrar och använder dina personuppgifter utifrån behov så att vi kan uppfylla våra företagsskyldigheter och juridiska skyldigheter samt lösa tvister, skydda våra tillgångar och upprätthålla våra rättigheter och avtal.

Vi lagrar inte personuppgifter i identifierbart format när syftet med insamlingen av uppgifterna har uppnåtts, om det inte finns något lagligt eller affärsmässigt skäl att behålla personuppgifterna. Efter detta kommer uppgifterna antingen att förstöras, raderas, anonymiseras och/eller tas bort från våra system.

Användning av cookies och liknande teknik

Cisco använder verktyg för automatisk datainsamling, till exempel cookies, inbäddade webblänkar och webb-beacons. Dessa verktyg samlar in viss standardinformation som din webbläsare skickar till oss (t.ex. Internet Proctocol-adress [IP], MAC-adress, klickströmsbeteende och telemetri).

Verktygen gör ditt besök på våra webbplatser samt våra lösningar säkrare, effektivare och personanpassade efter dig. Vi använder även informationen för att förbättra våra webbplatser och lösningar, tillhandahålla bättre service och mervärde, bättre förstå ditt potentiella intresse för våra webbplatser och lösningar och för att visa mer relevanta annonser och annat innehåll.

Vi samarbetar med tredje part för att visa reklam på vår webbplats och för att hantera vår reklam på andra webbplatser. Våra tredjepartspartner kan använda cookies eller liknande teknik för att visa dig annonser som är baserade på dina onlineaktiviteter eller intressen. Om denna sorts tredjepartsannonsering är inaktiverad kommer generiska, icke-personliga annonser att fortsätta att visas.

Det finns mer information i Hur Cisco använder verktyg för automatisk datainsamling, där du även kan avsluta intressebaserade annonser.

Om du vill uppdatera dina inställningar för ”cookies” klickar du på länken längst ner på varje sida på denna webbplats. Dessutom kan du använda andra verktyg för kontroll av cookies och liknande tekniker. T.ex. kan du ha kontroller i din webbläsare för att begränsa hur de webbplatser du besöker kan använda cookies.

Automatiserat beslutsfattande

Vi använder både automatiserade och manuella behandlingsmetoder för behandling av personuppgifter. Automatiserade metoder används ofta för att bistå våra manuella metoder i enlighet med tillämpliga lagar. Om en persons rättigheter och legitima intressen kan påverkas av ett automatiserat beslutsfattande kommer vi att ge den berörda personen en möjlighet att fråga om beslutet eller begära manuell granskning. Manuell granskning kan utföras av Ciscos medarbetare eller betrodda utomstående affärspartner som arbetar för Cisco.

Länkade webbplatser

Vi kan tillhandahålla länkar till webbplatser och tjänster från tredje part som ligger utanför Ciscos kontroll och vilka styrs av respektive tredje parts sekretesspolicy istället för av denna sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att gå igenom integritetspolicyerna som publicerats på webbplatserna du besöker och för applikationer som du använder.

Forum och chattrum

Om du deltar i ett diskussionsforum, lokala forum eller chattrum på en av Ciscos webbplatser bör du tänka på att den information du anger där (t.ex. din offentliga profil och dina kommentarer) blir tillgänglig för andra och kan användas för att kontakta dig, skicka oönskade meddelanden eller i syften som varken Cisco eller du har kontroll över. Tänk även på att enskilda forum och chattrum kan ha ytterligare regler och villkor. Cisco ansvarar inte för de personuppgifter eller eventuell annan information som du väljer att dela i dessa forum. Skicka in en integritetsförfrågan för att begära att dina personuppgifter tas bort från vår blogg eller vårt communityforum. I vissa fall kan vi inte ta bort alla dina personuppgifter och kommentarer. I sådana fall skickar vi ett svar och förklarar varför.

Barns integritet

Cisco uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att ha en aktiv roll i sina barns onlineaktiviteter. Cisco samlar inte medvetet in personuppgifter från barn utan en förälders eller vårdnadshavares samtycke. Om du anser att vi har samlat in personuppgifter från någon under den myndighetsålder som gäller i ditt land utan tillbörligt samtycke ska du meddela oss på något av de sätt som anges i avsnittet Frågor, kommentarer och hur du kontaktar oss så vidtar vi lämpliga åtgärder för att omedelbart utreda och hantera ärendet.

Internationell överföring, behandling och lagring av personuppgifter

Eftersom Cisco är en global organisation kan personuppgifter komma att överföras till Cisco i USA, till Ciscos dotterbolag runtom i världen eller till tredje parter och affärspartner såsom beskrivs ovan som är baserade i olika jurisdiktionsområden runtom i världen. På samma sätt kan personuppgifter kommas åt från länder där Cisco eller dess dotterbolag har verksamhet. Cisco överför dina personuppgifter i enlighet med godkända överföringsmekanismer samt tillämpliga lokala rättsliga krav.

Genom att använda våra webbplatser och lösningar eller tillhandahålla personuppgifter till oss medger och godtar du överföring, bearbetning och lagring av sådan information utanför ditt bosättningsland där dataskyddsstandarderna kan se annorlunda ut.

Cisco skyddar och möjliggör global överföring av personuppgifter på flera olika sätt:

 • APEC:s integritetscertifiering

  Ciscos globala integritetsprogram, som beskrivs i den här sekretesspolicyn, efterlever Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross-Border Privacy Rules-systemet (CBPRs) och Privacy Recognition for Processors (PRP). APEC CBPR-systemet och PRP består av bestämmelser för organisationer för att säkerställa skydd av personuppgifter som överförs mellan medverkande APEC-ekonomier. Du hittar mer information om APEC Privacy Framework, CBPRs och PRP på CBPRs-webbplatsen. Vår certifiering gäller våra affärsprocesser i samtliga globala verksamheter som behandlar och överför personuppgifter till/från våra dotterbolag runtom i världen. Du kan se våra certifieringar i APEC CBPR-systemkatalogen och APEC PRP-katalogen.

  Klicka på den officiella stämpeln nedan för mer information om omfattningen av vårt deltagande eller för att skicka in en integritetsförfrågan via BBB National Programs, som är vårt ansvarsombud:


  Cisco Systems Inc. confirmation seal
   
  Cisco Systems Inc. confirmation seal
 • EU Binding Corporate Rules – Controller (Bindande företagsbestämmelser inom EU – Personuppgiftsansvarig)

  Ciscos globala sekretessprogram och -policyer har godkänts av nederländska, polska, spanska och andra relevanta europeiska dataskyddsmyndigheter vad gäller att föreskriva ytterligare säkerhetsåtgärder för skydd av integritet, grundläggande rättigheter och friheter för personer vid överföring av personuppgifter som skyddas av europeisk lag. Ciscos Binding Corporate Rules — Controller (BCR-C) föreskriver att internationella överföringar som görs över hela världen av Cisco-enheter som är bundna av dessa regler som personuppgiftsansvarig för europeiska personuppgifter omfattas av lämpliga skyddsåtgärder.

  En kopia av vår BCR-C finns i vår Global integritetspolicy . Mer information om BCR:er finns på Europeiska kommissionens webbplats.

 • EU-US Data Privacy Framework (ramen för dataskydd mellan EU och Förenta staterna) (“EU-U.S. DPF”), tillägget av Förenade kungariket Storbritannien (“Storbritannien”) inom ramen för dataskydd mellan EU och Förenta staterna (“USA”) och ramen för dataskydd mellan Schweiz och Förenta staterna

  Överföring av personuppgifter mellan EU och Storbritannien (och Gibraltar)/Schweiz och Förenta staterna

  När vi överför personuppgifter från Europeiska unionen (”EU”), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), Storbritannien(och Gibraltar) samt Schweiz till länder som inte har en adekvat skyddsnivå kan vi förlita oss på standardavtalsklausuler, Binding Corporate Rules—Controller eller andra rättsliga överföringsmekanismer med lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Dessutom efterlever Cisco Systems Inc. och dess USA-baserade dotterbolag (med samlingsnamnet ”Cisco-U.S.”) ramen för dataskydd mellan EU och Förenta staterna (“EU-U.S. DPF”), tillägget av Storbritannien till EU-US DPF och ramen för dataskydd mellan Schweiz och Förenta staterna (Swiss-U.S. DPF) för överföringar av personuppgifter från EU, EES, Storbritannien (och Gibraltar) samt Schweiz till USA.

  Ram för dataskydd

  Cisco-U.S. har intygat till USA:s handelsdepartement att de följer EU–U.S. DPF-principerna för behandling av personuppgifter som mottas från EU och EES på basis av EU–U.S. DPF samt från Storbritannien (och Gibraltar) på basis av tillägget av Storbritannien gällande EU–U.S. DPF. Cisco-U.S. har även intygat till USA:s handelsdepartement att de följer Swiss–U.S. DPF-principerna för behandling av personuppgifter som mottas från Schweiz på basis av Swiss–U.S. DPF. Om det uppstår en konflikt mellan termerna i denna onlinesintegritetspolicy och EU–U.S. DPF-principerna, tillägget av Storbritannien till EU–U.S. DPF-principerna och/eller Swiss-U.S. DPF-principerna gäller DPF-principerna. Besök DPF-webbplatsen för mer information om DPF-programmet och för att se vår certifiering.

  I enlighet med DPF-principerna åtar sig Cisco-U.S. följande:

  • Cisco-U.S. ansvarar för behandlingen av personuppgifter som mottas i enlighet med DPF och kan därefter överföra dem till tredje parter som agerar som ombud för deras räkning. Cisco-U.S. efterlever DPF-principerna för all vidareöverföring av personuppgifter från EU, EES, Storbritannien (och Gibraltar) samt Schweiz (det finns exempel på sådana överföringar i Utlämnande av dina personuppgifter), inklusive bestämmelserna om ansvarsskyldighet i samband med vidareöverföring. I vissa situationer kan Cisco-U.S. vara tvungnen att lämna ut personuppgifter till följd av en lagstadgad begäran från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav. Cisco-U.S. strävar dessutom efter att skydda personuppgifter som mottas från länder i EU och EES, Schweiz och Storbritannien (och Gibraltar) (se Insamling och användning av dina personuppgifter för exempel på personuppgifter som Cisco behandlar när du använder våra webbplatser och lösningar eller interagerar med oss) i enlighet med de tillämpliga DPF-principerna och för att säkerställa att personuppgifter som samlas in finns åtkomliga för individer som en del av de individuella rättigheterna när Cisco är personuppgiftsansvarig (se Dina integritetsrättigheter). Cisco erkänner därtill rättigheten för individer i EU, EES, Storbritannien (och Gibraltar) och Schweiz att begära åtkomst till sina uppgifter när de lagras i USA samt korrigera, ändra och göra tillägg till felaktiga eller ofullständiga data. Nämnda individer har även rättigheten att begära radering av personuppgifter som har hanteras i strid med DPF-principerna. Berörda individer som är intresserade av att få åtkomst till sina uppgifter ska läsa Utlämnande av dina personuppgifter för information om hur du kontaktar oss eller skickar in en integritetsförfrågan online.
  • I överensstämmelse med EU-U.S. DPF-principerna, tillägget av Storbritannien till EU-U.S. DPF-principerna och/eller Swiss-U.S. DPF-principerna åtar sig Cisco-U.S. att lösa klagomål som rör din integritet och vår insamling eller användning av de personuppgifter som har överförts till USA i enlighet med DPF-principerna. Individer i EU, EES, Storbritannien (och Gibraltar) och Schweiz som vill framföra DPF-förfrågningar eller klagomål, eller som har frågor eller funderingar kring hanteringen av Cisco-U.S. eller internationella överföringar av personuppgifter, bör i första hand kontakta Cisco-U.S. genom att skicka in en integritetsförfrågan online.
  • Cisco-U.S. har även åtagits sig att hänvisa olösta integritetsklagomål gällande DPF-principerna till en oberoende tredjepartsmekanism i USA för lösning av tvister, DPF Services, som drivs av BBB National Programs. Om du inte får bekräftelse på ditt klagomål i rimlig tid, eller om ditt klagomål inte har hanterats enligt dina förväntningar, ska du gå till https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers för mer information om hur du registrerar ett klagomål. Denna tjänst är kostnadsfri för dig.
  • Om ditt DPF-klagomål inte kan lösas genom ovanstående kanaler kan du i vissa situationer åberopa ett bindande skiljedomsförfarande för en del av de återstående anspråken som inte har lösts av andra gottgörelsemekanismer. Se https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2.
  • Cisco-U.S. är underställt USA:s Federal Trade Commissions verkställande organ.

Lösningar på klagomål

Cisco åtar sig att lösa klagomål och hantera frågor du har om din integritet och vår insamling och användning av dina personuppgifter. Om du har några funderingar eller vill framföra klagomål gällande din integritet och vår insamling och användning av dina personuppgifter ska du kontakta oss via formuläret för integritetsförfrågningar.

För klagomål och funderingar gällande din integritet och vår insamling och användning av personuppgifter som överförs till USA i enlighet med DPF-principerna ska du se ramen för dataskydd.

Eller så kan du kontakta dataskyddsmyndigheten i ditt jurisdiktionsområde för att få hjälp. (Obs! Ciscos huvudkontor i EU ligger i Nederländerna. Därmed är den primära EU-tillsynsmyndighet för oss Dutch Autoritiet Persoonsgegevens.)

Uppdateringar av denna integritetspolicy från Cisco

Vi kan emellanåt uppdatera denna integritetspolicy. Om vi ändrar vår integritetspolicy publicerar vi den reviderade versionen här, med ett uppdaterat revisionsdatum. Om vi gör väsentliga ändringar av vår integritetspolicy kan vi även meddela dig på annat sätt, till exempel genom att publicera ett meddelande på våra webbplatser eller skicka ett meddelande till dig. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter att sådana ändringar börjat gälla godkänner och samtycker du till ändringarna och att följa dem.

Ciscos sekretesspolicy reviderades och publicerades den 26 september 2023.

Klicka här för att se den föregående versionen av sekretesspolicyn.

Frågor, kommentarer och hur du kontaktar oss

Vi uppskattar din åsikt. Om du har frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy kan du skicka in en integritetsförfrågan eller skicka e-post till:

Chief Privacy Officer 
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, USA

Americas Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, USA

Europe, Middle East, and Africa (EMEA) Privacy Officer
Cisco Systems International BV
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Nederländerna

Asia Pacific, Japan, and China (APJC) Privacy Officer
Cisco Systems (USA) Pte Ltd
80 Pasir Panjang Road
Level 25, Maple Tree Business City 2,
117372, Singapore

Integritetespolicy

SammanfattningFör information om ytterligare Cisco-erbjudanden, se datablad om integritet i Cisco Trust Center

Så når du oss

Privacy Request Form

Post: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, USA