Ciscos erklæring om personvern på nettet

Senter for tillit og innsyn

Cisco forplikter seg til å beskytte både kundene, produktene og selskapet. Vi har tro på å bygge og ivareta tillit, redusere risiko og simpelthen gjøre det rette.

Cisco Systems, Inc. og tilhørende datterselskaper (samlet omtalt som «Cisco») forplikter seg til å ivareta personvernet ditt og levere en positiv brukeropplevelse for nettstedene, produktene og tjenestene våre («løsningene»).

Personvernerklæringen gjelder for Cisco-nettsteder og -løsninger som kobler til eller refererer til denne erklæringen, og beskriver hvordan vi behandler personopplysninger, alternativene dine angående innsamling, bruk og tilgang samt hvordan du oppdaterer og korrigerer personopplysningene dine. Mer informasjon om rutinene våre for personopplysninger i forbindelse med Ciscos løsninger finnes i løsningspesifikke dataark og kart om personvern, tilbudsbeskrivelser eller andre varsler som gis før eller på tidspunktet dataene samles inn. Enkelte Cisco-nettsteder og -løsninger kan ha egen dokumentasjon for personvern som beskriver hvordan vi håndterer personopplysninger spesifikt for disse nettstedene eller løsningene. Hvis et bestemt varsel for et nettsted eller en løsning avviker fra denne personvernerklæringen, er det det spesifikke varselet som gjelder. Hvis det er avvik i oversatte, ikke-engelske versjoner av denne personvernerklæringen, er det den amerikansk-engelske versjonen som gjelder.

Hva er personopplysninger?

«Personopplysninger» er all informasjon som rimelig kan brukes til å identifisere en enkeltperson eller på annen måte gjøre en enkeltperson identifiserbar. Dette kan omfatte navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, påloggingsinformasjon (som kontonummer og passord), informasjon om kontoer i sosiale medier og betalingskortnummer.

Typene personopplysninger som vi kan behandler, avhenger av forretningskonteksten og formålene de ble samlet inn for. De kan omfatte:

 • kontaktinformasjon, abonnementsinformasjon og kontodetaljer/registreringsinformasjon, samt nettidentifikatorer
 • påloggingsinformasjon når vi krever opprettelse av en konto
 • kommunikasjonsinnhold (slik som lyd, video, tekst), informasjon fra sosiale medier og diskusjonsforum, eller andre kommunikasjonsdetaljer når du samhandler med Cisco
 • økonomisk informasjon (som bankkontodetaljer og kredittkortopplysninger)
 • detaljer om en persons forretninger eller andre interesser og synspunkter (f.eks. der informasjon er lagret i en database for kunderelasjonhåndtering) 
 • informasjon om brukeren og bruken av våre nettsteder og løsninger, inkludert systeminformasjon som enhetsidentifikatorer og telemetri (slik som IP- eller MAC-adresse) når slik data er knyttet til en spesifikk enkeltpersons enhet

Hvis vi knytter andre data til personopplysningene dine, håndterer vi de tilknyttede dataene som personopplysninger.

Innsamling og bruk av personopplysningene dine

Vi kan samle inn data, herunder personopplysninger om deg, når du bruker nettstedene og løsningene våre og samhandler med oss. Vi samler også inn personopplysninger fra pålitelige tredjepartskilder og bruker tredjeparter til å samle inn personopplysninger på våre vegne, i samsvar med gjeldende lover.

Vi kan bruke personopplysningene dine i vår forretningsdrift og for å hjelpe med å sørge for forretningens sikkerhet, levere, forbedre og tilpasse nettsteder og løsninger, sende varsler, markedsføringsmateriale og annen informasjon, samt til andre legitime formål så lenge disse er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

Vi samler inn opplysningene dine av en rekke forretningsårsaker, blant annet for å kunne gjøre følgende:

 • håndtering og administrasjon av kunderelasjoner
 • ordrebehandling, derunder fakturering og betaling
 • gjenoppretting av ressurser og produktretur- og erstatningsprosesser
 • opprettelse og administrasjon av brukerkontoer
 • tilrettelegging av nettsteder og løsninger og muliggjøring av visse funksjoner
 • analyse, personlig tilpasning, forbedring av nøyaktighet og forbedring av brukervennlighet, kommunikasjon og interaksjoner
 • sende informasjon til deg, direkte fra Cisco eller via partnere, for eksempel i tilknytning til markedsføring eller kundetilfredshet
 • administrasjon av kommunikasjonsinnstillinger. Du kan endre kommunikasjonsinnstillingene dine når som helst. Se Dine alternativer og valg av kommunikasjonsinnstillinger nedenfor
 • oppfylling av kontrakt, levering av løsninger og kundeservice
 • behandling av jobbsøknader
 • administrasjon av utdanning på nettet, prøver og sertifiseringer
 • tilrettelegging av konferanser, webinarer og andre arrangementer
 • beskyttelse av Cisco, brukerne, nettstedene og løsningene våre og andre

Hvis du velger å gi Cisco personopplysninger tilhørende en tredjepart (som navn, e-post eller telefonnummer), bekrefter du med dette at du har tredjepartens tillatelse til å dele disse opplysningene. Eksempler inkluderer videresending av referanse- eller markedsføringsmateriell til en venn eller sending av jobbreferanser. Tredjeparter kan avslutte abonnementet på fremtidig kommunikasjon via koblingen i den første meldingen eller ved å sende inn en personvernforespørsel.

I enkelte tilfeller kan Cisco og tredjeparter samle inn data automatisk gjennom informasjonskapsler, nettlogger, nettsporere og andre lignende funksjoner. Les avsnittet om bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi nedenfor for å få mer informasjon.

Dine personvernrettigheter

Vi trenger din hjelp for å sikre at personopplysningene dine er riktige og oppdatert til enhver tid. Du har en rekke alternativer for å få tilgang til, korrigere, skjule og slette personopplysningene dine:

 • Du kan se og redigere personopplysningene dine for Cisco.com og innstillingene dine på nettet via Ciscos verktøy for profiladministrasjon.
 • Når Cisco fungerer som «behandlingsansvarlig», har du rett til å få tilgang til og be om endring, skjuling, innsigelse og sletting underlagt personvernlovene som gjelder for Cisco, som beskrevet i dokumentasjonen for det spesifikke nettstedet og løsningen, eller ved å sende inn en forespørsel via skjemaet for personvernforespørsler.
 • Når Cisco fungerer som «databehandler» og du ønsker å utøve rettighetene dine til å få tilgang til og be om endring, skjuling og sletting, kommer Cisco til å henvise deg til behandlingsansvarlig underlagt gjeldende personvernlover.
 • Hvis du trenger ytterligere støtte, eller hjelp med tilgang til, korrigering av, skjuling av eller sletting av personopplysningene dine, kan du ta direkte kontakt med oss. Vi vil svare på din forespørsel innen 30 dager eller i henhold til gjeldende personvernlover. Hvis vi ikke kan imøtekomme forespørselen din eller trenger mer tid, forklarer vi hvorfor.

Dine alternativer og valg av kommunikasjonsinnstillinger

Vi gir deg muligheten til å motta et utvalg av informasjon knyttet til bedriften vår, programmene våre, nettstedene våre og løsningene våre. Du kan når som helst administrere innstillingene dine for kommunikasjonen ved bruk av følgende metoder:

 • Ved å følge instruksjonene inkludert i markedsførings-e-poster fra oss for å slutte å motta denne typen e-poster.
 • Fyll ut og send inn dette skjemaet eller ved å kontakte oss per brev på: Cisco Systems, Inc., Privacy Office, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Sørg for at du tar med navn, e-postadresse, kommunikasjonen du har mottatt, leveringsmåten (som brev, e-post, telefonanrop, tekstmelding) og eventuell annen informasjon om materialet du ikke lenger ønsker å motta.
 • For SMS-meldinger (short message service) kan du svare på en tekstmelding du har mottatt, med STOP, END eller QUIT

Disse valgene gjelder ikke for mottak av tjenestemeldinger eller annen obligatorisk informasjon som anses som en del av enkelte programmer, nettsteder og løsninger, og som du kan motta med jevne mellomrom, med mindre du avbryter eller slutter å bruke disse i henhold til dens/dets vilkår. Med din tillatelse kan dine personopplysninger deles med tredjeparter (som for eksempel Ciscos forretningspartnere eller leverandører), slik at de kan informere deg om nettsteder, programmer, produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg. Hvis du vil velge bort denne typen videreformidling fra Cisco til tredjeparter for markedsføringsformål, kan du sende inn en personvernforespørsel.

Ved å bruke eller samhandle med våre nettsteder, løsninger eller på annen måte gi oss personopplysninger samtykker du i at vi kan kommunisere med deg angående sikkerhet, personvern og administrative saker knyttet til din bruk. Hvis vi f.eks. oppdager et sikkerhetsbrudd i systemene våre, kan vi forsøke å varsle deg ved å legge ut et varsel på nettstedene våre, ved å sende deg en e-post eller ta kontakt på andre måter.

Videreformidling av personopplysningene dine

Personopplysninger kan behandles av tredjeparter i forbindelse med vår forretningsdrift for å levere, analysere, forbedre, sikre og tilpasse nettstedene og løsningene våre, sende markedsføringsmateriale og annen informasjon knyttet til virksomheten vår, samt til andre legitime formål så lenge disse er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning eller med din tillatelse.

Personopplysninger kan videreformidles på følgende måter:

 • Hos Cisco og våre datterselskaper over hele verden, med formål om databehandling, for eksempel markedsføring, forretningsdrift, overholdelse, sikkerhet, funksjonalitet på nettstedet eller i løsningen, eller lagring.
 • Med forretningspartnere, tjenesteleverandører, autoriserte tredjepartsagenter eller entreprenører for å levere eller muliggjøre en ønsket løsning, tjeneste eller transaksjon. Dette omfatter behandling av bestillinger eller kredittkorttransaksjoner, vertsfunksjon for nettsteder, seminarregistrering, hjelp til salgsrelatert arbeid eller ettersalgstøtte samt levering av kundestøtte.
 • Med Ciscos forretningspartnere eller selgere, slik at de kan dele informasjon med deg om produktene eller tjenestene de tilbyr. Hvis du vil velge bort denne typen videreformidling fra Cisco til tredjeparter for markedsføringsformål, kan du sende inn en personvernforespørsel.
 • I forbindelse med, eller under forhandlinger om, eventuelle sammenslåinger, salg av selskapets eiendeler, konsolidering eller restrukturering, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av vår virksomhet av eller til et annet selskap.
 • Som svar på en informasjonsforespørsel fra en kompetent myndighet eller tredjepart i tilfeller der vi mener videreformidling står i henhold til, eller på andre måter kreves av, gjeldende lovgivning, forskrifter eller juridiske prosesser.
 • Med rettshåndhevende tjenestepersoner, offentlige myndigheter eller andre tredjeparter slik det er nødvendig for å etterfølge rettslige prosesser eller krav for nasjonal sikkerhet, beskytte Ciscos rettigheter, eiendom eller sikkerhet, samt Ciscos forretningspartnerne, deg eller andre, slik det kreves av gjeldende lovgivning.
 • I samlet, anonymisert og/eller deidentifisert form, slik at dataene ikke kan brukes til å identifisere deg.
 • I andre tilfeller der vi varsler deg og du samtykker til delingen.

Sikkerheten til personopplysningene dine

Vi iverksetter rimelige og passende tiltak for å beskytte personopplysninger som formidles til oss, og for å behandle disse på en sikker måte i henhold til personvernerklæringen. Cisco bruker fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetsmetoder som er utviklet for å beskytte personopplysningene dine fra uheldig eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring og uautorisert videreformidling eller tilgang. Kontraktene våre krever også at leverandørene vi samarbeider med, beskytter slik informasjon fra utilsiktet eller uautorisert tilgang, tap, endring, uautorisert videreformidling eller tilgang.

Oppbevaring og avhending av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysningene dine slik det er nødvendig for å oppnå formålene som dataene ble samlet inn for. Vi beholder og bruker dine personopplysninger slik det er nødvendig for å overholde våre bedriftskrav og juridiske forpliktelser, løse tvister, beskytte våre eiendeler og håndheve våre rettigheter og avtaler.

Vi kommer ikke til å oppbevare personopplysninger i identifiserbar form når formålet for innsamling av personopplysningene er oppnådd, og det ikke foreligger noe lovlig eller forretningsmessige behov for å oppbevare slike personopplysninger. Deretter blir dataene enten ødelagt, slettet, anonymisert og/eller fjernet fra systemene våre.

Bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi

Cisco bruker automatiske verktøy for datainnsamling, som informasjonskapsler, innebygde nettkoblinger, piksler, tagger og nettsporere. Disse verktøyene samler inn visse typer standardinformasjon som nettleseren sender til oss (som IP-adresse, MAC-adresse, klikkadferd og telemetri).

Disse verktøyene bidrar til å gjøre besøket på nettstedene og løsningene enklere, mer effektivt og mer tilpasset. Vi bruker også informasjonen til å forbedre nettstedene og løsningene våre og gi bedre tjenester og verdi, for bedre å forstå din potensielle interesse for nettstedene og løsningene våre og for å gi deg mer relevante annonser og annet innhold.

Vi samarbeider med tredjeparter for å vise annonser på nettstedet vårt og administrere annonsene våre på andre nettsteder. Tredjepartspartnerne våre kan bruke informasjonskapsler eller lignende teknologi for å levere annonser basert på aktiviteten din på nettet og interessene dine. Hvis denne typen tredjepartsannonsering er deaktivert, vil generiske, ikke-tilpassede annonser fortsatt bli vist.

Hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du vil reservere deg mot interessebasert annonsering, kan du se Slik bruker Cisco verktøy for automatisk datainnsamling.

For å oppdatere dine informasjonskapselinnstillinger, klikk på «Informasjonskapsler»-koblingen nederst på hvilken som helst side på dette nettstedet. I tillegg kan du bruke andre verktøy for å kontrollere informasjonskapsler og lignende teknologier. For eksempel kan du ha kontroller i nettleseren din for å begrense hvordan nettstedene du besøker, kan bruke informasjonskapsler.

Automatiske beslutninger

Vi behandler personopplysninger ved hjelp av både manuelle og automatiserte metoder for behandling. Automatiserte metoder brukes ofte for å støtte våre manuelle metoder i samsvar med gjeldende lover. Hvis enkeltpersoners rettigheter og legitime interesser kan påvirkes av slik automatisert beslutningstaking, vil vi gi den berørte enkeltpersonen muligheten til å få informasjon om beslutningen eller be om en manuell gjennomgang. Manuell gjennomgangen kan utføres av Cisco-ansatte eller klarerte tredjeparter i form av forretningspartnere som jobber på vegne av Cisco.

Tilknyttede nettsteder

Vi kan oppgi koblinger til andre nettsteder og tjenester som er utenfor Ciscos kontroll og styres av de respektive tredjeparters personvernregler og ikke av denne personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å se gjennom personvernerklæringene som er lagt ut på nettstedene du besøker, og i appene du bruker.

Forum og chatterom

Hvis du deltar i et diskusjonsforum, lokale fellesskap eller et chatterom på et Cisco-nettsted, bør du være oppmerksom på at informasjonen du oppgir der (som på den offentlige profilen din og i kommentarer), gjøres tilgjengelig for andre i bred forstand, og kan brukes til å kontakte deg, sende deg uønskede meldinger eller til formål som hverken du eller Cisco har kontroll over. Vær også oppmerksom på at individuelle fora og chatterom kan ha ytterligere regler og vilkår for bruk. Cisco er ikke ansvarlig for personopplysninger eller annen informasjon du velger å dele i slike fora. Hvis du vil be oss om å fjerne personopplysningene dine fra bloggen eller forumet vårt, kan du sende inn en personvernforespørsel. Noen ganger har vi ikke mulighet til å fjerne alle personopplysningene og kommentarene dine. I slike tilfeller gir vi deg et svar og en forklaring.

Barns personvern

Cisco oppfordrer foreldre og foresatte til å spille en aktiv rolle når det gjelder barnas aktiviteter på nettet. Cisco samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn uten nødvendig samtykke fra foreldre eller verger. Hvis du mener at vi har innhentet personopplysninger fra noen under gjeldende lavalder i ditt land uten samtykke fra foreldre eller verger, må du gi oss beskjed ved hjelp av fremgangsmåtene beskrevet i delen Spørsmål, kommentarer og slik kontakter du oss. Vi iverksetter nødvendige tiltak for å undersøke og ta tak i problemet så raskt som mulig.

Internasjonal overføring, behandling og lagring av personopplysninger

Ettersom Cisco er en global organisasjon, kan personopplysningene dine overføres til Cisco i USA, til et hvilket som helst Cisco-datterselskap i verden eller til tredjeparter og forretningspartnere i forskjellige jurisdiksjoner rundt om i verden som beskrevet ovenfor. På samme måte kan personopplysninger hentes ut fra land der Cisco eller dets datterselskaper har virksomhet. Cisco vil overføre dine personopplysninger i samsvar med godkjente overføringsmekanismer, samt gjeldende lokale juridiske krav.

Gjennom din bruk av våre nettsteder og løsninger eller gjennom å gi oss dine personopplysninger, der dette er tillatt under gjeldende lovgivning, anerkjenner og godtar du overføring, behandling og lagring av denne informasjonen utenfor landet du bor i, til land der standardene for personvern kan skille seg fra standardene i ditt land.

Cisco beskytter og muliggjør global overføring av personopplysninger på en rekke måter:

 • APEC-personvernsertifisering

  Ciscos globale personvernprogram som beskrevet i denne personvernerklæringen, er i samsvar med APECs (Asia Pacific Economic Cooperation) CBPRs (Cross-Border Rules-system – regelverk for personvern som krysser grenser) og PRP (Recognition for Processors – anerkjennelse for behandlere). APECs CBPR-system og PRP gir et rammeverk som hjelper organisasjoner med å sikre at personopplysninger beskyttes når de overføres mellom deltakende APEC-markeder. Du finner mer informasjon om APEC Privacy Framework (rammeverk for personvern), CBPRs og PRP på CBPRs nettsted. Sertifiseringen vår gjelder for alle bedriftsprosessene i den globale driften som behandler og overfører personopplysninger til og fra samarbeidspartnerne våre. Du finner sertifiseringene våre i APEC CBPR-systemkatalogen og APEC PRP-katalogen.

  Klikk på det offisielle merket nedenfor for mer informasjon om omfanget av vår deltakelse eller for å sende inn en henvendelse gjennom BBB National Programs, vår agent for ansvarlighet:


  Cisco Systems Inc. confirmation seal
   
  Cisco Systems Inc. confirmation seal
 • EU: Bindende selskapsregler – behandlingsansvarlig

  Nederlandske, polske, spanske og andre relevante europeiske datatilsynsmyndigheter har godkjent Ciscos globale program og policyer for personvern som sikrer personvern, ivaretar ytterligere rettigheter og sikrer enkeltpersoners frihet til å overføre personopplysninger som er beskyttet i henhold til europeisk lov. I henhold til Ciscos bindende bedriftsregler – behandlingsansvarlig (BCR-C) skal internasjonale overføringer som blir utført globalt av Cisco-enheter som er bundet av disse reglene som en behandlingsansvarlig for europeiske personopplysninger, ha på plass passende sikkerhetstiltak.

  Du finner en kopi av vår BCR-C i vår globale personvernerklæring. Du finner mer informasjon om BCR-er på nettstedet til EU-kommisjonen.

 • Rammeverket for personvern til EU og USA (EU-U.S. DPF), Storbritannias utvidelse til EU-U.S. DPF og rammeverket for personvern til Sveits og USA

  EU/Storbritannia (og Gibraltar) / Sveits og USA – overføring av personopplysninger

  Når vi overfører personopplysninger fra den europeiske unionen (EU), det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), Storbritannia (og Gibraltar) og Sveits til land som ikke har muligheten til å ta en tilstrekkelig beslutning, vil vi potensielt bruke standard kontraktklausuler, bindende selskapsregler – behandlingsansvarlig eller andre juridiske overføringsmekanismer med tilstrekkelig beskyttelse for å beskytte personopplysninger. I tillegg til dette vil Cisco Systems, Inc. og dets amerikanske datterselskaper (samlet kalt «Cisco-U.S.») overholde rammeverket for personvern til EU og USA (EU-U.S. DPF), Storbritannias utvidelse til EU-U.S. DPF og rammeverket for personvern til Sveits og USA (Swiss-U.S. DPF) for overføring av personopplysninger fra EU, EØS, Storbritannia (og Gibraltar) og Sveits til USA

  Rammeverk for personvern

  Cisco-U.S. har fortalt det amerikanske handelsdepartementet at det samsvarer med prinsippene til EU-U.S. DPF når det gjelder behandling av personopplysninger mottatt fra EU og EØS i avhengighet av EU-U.S. DPF, og fra Storbritannia (og Gibraltar) i avhengighet av Storbritannias utvidelse til EU-U.S. DPF. Cisco-U.S. har også fortalt det amerikanske handelsdepartementet at det samsvarer med prinsippene til Swiss-U.S. DPF når det gjelder behandling av personopplysninger mottatt fra Sveits i avhengighet av Swiss-U.S. DPF. Hvis det oppstår konflikter mellom vilkårene i denne personvernerklæringen på nett og prinsippene til EU-U.S. DPF, Storbritannias utvidelse til prinsippene til EU-U.S. DPF og/eller prinsippene til Swiss-U.S. DPF, så skal DPF-prinsippene være gjeldene. For mer informasjon om DPF-programmet og for å se vår sertifikasjon kan du gå til DPF-nettstedet.

  I henhold til DPF-prinsippene, er Cisco-U.S. forpliktet til følgende:

  • Cisco-U.S. er ansvarlige for å behandle personopplysningene vi mottar i henhold til DPF, og Cisco-U.S. kan senere overføre det til en tredjepart som handler på deres vegne. Cisco-U.S. overholder DPF-prinsippene for all videreføring av personopplysninger fra EU, EØS, Storbritannia (og Gibraltar) og Sveits (for eksempler på slike overføringer, se Videreformidling av personopplysninger), herunder ansvaret for videresending. I enkelte situasjoner må kanskje Cisco USA videreformidle personopplysninger som følge av juridiske forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder for å overholde krav for nasjonal sikkerhet eller rettshåndheving. Cisco-U.S har forpliktet seg til å beskytte personopplysninger mottatt fra EU- og EØS-medlemsland, Storbritannia (og Gibraltar) og Sveits (se Innsamling og bruk av personopplysninger for eksempler på Ciscos prosesser for personopplysninger når du bruker nettstedene og løsningene våre og samhandler med oss), i henhold til DPFs gjeldende prinsipper og for å sikre at personopplysninger samlet inn fra enkeltmennesker er tilgjengelig for dem som en del av deres individuelle rettigheter når Cisco er behandlingsansvarlig for personopplysninger (se Dine rettigheter for personvern). I tillegg til dette anerkjenner Cisco rettighetene til individer i EU, EØS, Storbritannia (og Gibraltar) og Sveits, for eksempel å be om tilgang til dataene deres mens dataene er i USA og å korrigere og rette opp i unøyaktige eller ufullstendige data. Disse individene har også retten til å be om sletting av personopplysninger som ikke er blitt håndtert i henhold til DPF-prinsipper. Gjeldende individer som ønsker å få tilgang til personopplysningene sine, bør se Videreformidling av personopplysningene dine for å få informasjon om hvordan du kontakter oss eller sende inn en personvernforespørsel på nett.
  • I samsvar med prinsippene til EU-U.S. DPF, Storbritannias utvidelse til prinsippene til EU-U.S. DPF og/eller prinsippene til Swiss-U.S. DPF, er Cisco-U.S. forpliktet til å løse klager om personvern og innsamling og bruk av personopplysninger som er overført til USA i henhold til DPF-prinsipper. Individer i EU, EØS, Storbritannia (og Gibraltar) og Sveits med DPF-spørsmål eller -klager, eller andre spørsmål eller bekymringer angående Cisco-U.S.’ behandling eller internasjonal overføring av personopplysninger, bør først kontakte Cisco-U.S. ved å sende inn en personvernforespørsel på nett.
  • Cisco-U.S. har ytterligere forpliktet seg til å sende uløste klager om personvern i henhold til DPF-prinsipper til en amerikansk, uavhengig tredjepart for en mekanisme for tvisteløsning, DPF Services, drevet av BBB National Programs. Hvis du ikke mottar en bekreftelse på klagen din innen rimelig tid, eller hvis klagen din ikke blir tilfredsstillende besvart, kan du besøke https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers for mer informasjon og for å registrere en klage. Denne tjenesten tilbys kostnadsfritt.
  • Hvis DPF-klagen din ikke kan løses gjennom kanalene ovenfor, kan du under visse forhold kreve bindende megling for visse gjenstående krav som ikke er løst av andre oppreisningsmekanismer. Se https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2.
  • Cisco USA er underlagt regulering som håndheves av US Federal Trade Commision.
  • Klageløsning

   Cisco er forpliktet til å løse klager og bekymringer angående personvernet ditt og innsamling og bruk av dine personopplysninger. Hvis du har bekymringer eller klager angående personvernet ditt og innsamling og bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via skjemaet for personvern.

   For klager eller bekymringer angående personvernet ditt og innsamling og bruk av dine personopplysninger som overføres til USA i henhold til DPF-prinsipper, kan du se rammeverket for personvern.

   Alternativt kan du kontakte overvåkingsmyndighetene for personvern i din jurisdiksjon for hjelp. (Merk, Ciscos hovedkontor i EU er i Nederland. Dermed er vår hovedmyndighet i EU det nederlandske datatilsynet: Persoonsgegevens).

   Oppdateringer av denne Cisco-personvernerklæringen

   Vi kan fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen. Hvis vi endrer personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Hvis vi foretar betydelige endringer i personvernerklæringen, kan vi også varsle deg på andre måter, ved for eksempel å legge ut et varsel på nettstedene våre eller sende deg et varsel. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt etter at slike endringer har trådt i kraft, godtar du endringene og samtykker til å overholde dem.

   Denne personvernerklæringen til Cisco ble endret og er gjeldende fra og med 26. september, 2023.

   Klikk her for å se den tidligere versjonen av personvernerklæringen.

   Spørsmål, kommentarer og slik kontakter du oss

   Vi setter pris på meningen din. Hvis du har spørsmål eller kommentarer knyttet til denne personvernerklæringen, kan du sende inn en personvernforespørsel eller sende en e-post til:

   Chief Privacy Officer
   Cisco Systems, Inc.
   170 West Tasman Dr.
   San Jose, CA 95134 USA

   Americas Privacy Officer
   Cisco Systems, Inc.
   170 West Tasman Dr.
   San Jose, CA 95134 USA

   Europe, Middle East, and Africa, (EMEA) Privacy Officer
   Cisco Systems International BV
   Haarlerbergweg 13-19,
   1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Nederland

   Asia Pacific, Japan, and China (APJC) Privacy Officer
   Cisco Systems (USA) Pte Ltd
   80 Pasir Panjang Road
   Level 25, Maple Tree Business City 2,
   Singapore 117372

Personvernerklæring

OppsummeringDu kan se i Dataark om personvern på Cisco Trust Center for informasjon om ytterligere Cisco-tilbud

Slik kontakter du oss

Skjema for personvernsforespørsel

Post: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA